Последние изменения в ЗоТ и новый порядок определения облагаемого дохода и ПНН (demo)


NOPIRKT

Šajā lapā Jūs varat noskatīties Maijas Grebenkos vadītā semināra
“Последние изменения в ЗоТ и новый порядок определения облагаемого дохода и ПНН” demonstrācijas ierakstu.

Mg.sci.oec. Maija Grebenko, praktiskās grāmatvedības speciāliste un konsultante, izdevniecības Lietišķās informācijas dienests galvenā redaktore, ISO sertificēto grāmatvežu asociācijas valdes locekle, Bilances bibliotēkas sērijā izdotās grāmatas “Darba likums un grāmatvedība” autore
Lasīt tālāk

Noteikumi par kases aparātu tehniskajām prasībām un kases operāciju uzskaiti (demo)

NOPIRKT

Šajā lapā Jūs varat noskatīties Ingas Pumpures vadītā semināra
“Noteikumi par kases aparātu tehniskajām prasībām un kases operāciju uzskaiti” demonstrācijas ierakstu.

Inga Pumpure,Finanšu vadības Maģistre, grāmatvede – ārpakalpojumu sniedzēja, Grāmatvedības un nodokļu konsultante, Latvijas Biznesa un profesionālo sieviešu asociācijas prezidente
Lasīt tālāk

Atvaļinājumu piešķiršanas, noformēšanas un naudas aprēķināšanas īpatnības 2017. gadā (demo)

NOPIRKT

Šajā lapā Jūs varat noskatīties Mg.sci.oec. Maijas Grebenko vadītā semināra
“Atvaļinājumu piešķiršanas, noformēšanas un naudas aprēķināšanas īpatnības 2017. gadā” demonstrācijas ierakstu.

Mg.sci.oec. Maija Grebenko, praktiskās grāmatvedības speciāliste un konsultante, izdevniecības Lietišķās informācijas dienests galvenā redaktore, ISO sertificēto grāmatvežu asociācijas valdes locekle, Bilances bibliotēkas sērijā izdotās grāmatas “Darba likums un grāmatvedība” autore.
Lasīt tālāk

Nodokļu un grāmatvedības aktualitātes pašnodarbinātajiem: saimnieciskās darbības veicējiem, IK un ZS īpašniekiem (demo)

NOPIRKT

Šajā lapā Jūs varat noskatīties Ingunas Leibus vadītā semināra
“Nodokļu un grāmatvedības aktualitātes pašnodarbinātajiem: saimnieciskās darbības veicējiem, IK un ZS īpašniekiem ” demonstrācijas ierakstu.

Dr. oec. Inguna Leibus, Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Finanšu un grāmatvedības institūta profesore
Lasīt tālāk

Elektroniskie dokumenti (demo)

NOPIRKT

Šajā lapā Jūs varat noskatīties Ingas Pumpures vadītā semināra
“Elektroniskie dokumenti ” demonstrācijas ierakstu.

Inga Pumpure, Finanšu vadības Maģistre, grāmatvede – ārpakalpojumu sniedzēja, Grāmatvedības un nodokļu konsultante, Latvijas Biznesa un profesionālo sieviešu asociācijas prezidente

Lasīt tālāk

Gada pārskata par 2016. gadu sastādīšanas īpatnības un aktualitātes (demo)

NOPIRKT

Šajā lapā Jūs varat noskatīties Ingas Pumpures vadītā semināra
“Gada pārskata par 2016. gadu sastādīšanas īpatnības un aktualitātes” demonstrācijas ierakstu.

Inga Pumpure, Finanšu vadības Maģistre, grāmatvede – ārpakalpojumu sniedzēja, Grāmatvedības un nodokļu konsultante, Latvijas Biznesa un profesionālo sieviešu asociācijas prezidente

Lasīt tālāk

Uzņēmumu vieglais transportlīdzeklis, tā aplikšana ar nodokļiem, ņemot vērā izmaiņas 2017. gadā (demo)

NOPIRKT

Šajā lapā Jūs varat noskatīties Mg.oec., Mg.paed. Annas Mednes vadītā semināra
“Uzņēmumu vieglais transportlīdzeklis, tā aplikšana ar nodokļiem, ņemot vērā izmaiņas 2017. gadā” demonstrācijas ierakstu.

DMg.oec., Mg.paed. Anna Medne, biznesa augstskolas Turība Finanšu un grāmatvedības programmas direktore, lektore.

Lasīt tālāk

Jaunā gada pārskata iesniegšana EDS (ar EDS demo versijas demontrējumu) (demo)

NOPIRKT

Šajā lapā Jūs varat noskatīties Sergeja Ņikitjuka un Dinas Kucinas vadītā e-semināra
“Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās vides jaunumi” demonstrācijas ierakstu.

Sergejs Ņikitjuks, VID NP Informācijas sistēmu atbalsta daļas galvenais nodokļu inspektors.
Dina Kucina, VID NP Nodokļu un nodevu grāmatvedības metodikas daļas galvenais nodokļu inspektors .

Lasīt tālāk

Par būtisko grāmatvežiem 2017. gadā (demo)

NOPIRKT

Šajā lapā Jūs varat noskatīties Mg.sci.oec. Maijas Grebenko vadītā e-semināra
“Par būtisko grāmatvežiem 2017. gadā” demonstrācijas ierakstu.

Mg.sci.oec. Maija Grebenko,
praktiskās grāmatvedības speciāliste un konsultante, izdevniecības Lietišķās informācijas dienests galvenā redaktore, ISO sertificēto grāmatvežu asociācijas valdes locekle, Bilances Bibliotēkas sērijā izdotās grāmatas “Darba likums un grāmatvedība” autore.

Lasīt tālāk

Kā veikt preču atmuitošanu (procedūra, dokumenti, nodokļi), aktualitātes muitas likumdošanā (demo)


NOPIRKT
Šajā lapā Jūs varat noskatīties Elīnas Dālbergas vadītā e-semināra
“Kā veikt preču atmuitošanu (procedūra, dokumenti, nodokļi), aktualitātes muitas likumdošanā” demonstrācijas ierakstu.

Elīna Dālberga,
Mg.iur; Mr.oec, muitas un nodokļu konsultante, juriste, rakstu autore un semināru lektore muitas jomā

Lasīt tālāk

Atvaļinājumu piešķiršanas, noformēšanas un naudas aprēķināšanas īpatnības 2016.gadā (demo)

NOPIRKT

Šajā lapā Jūs varat noskatīties Mg.sci.oec. Maijas Grebenko vadītā e-semināra
“Atvaļinājumu piešķiršanas, noformēšanas un naudas aprēķināšanas īpatnības 2016.gadā” demonstrācijas ierakstu.

Mg.sci.oec.. Maija Grebenko,
praktiskās grāmatvedības speciāliste un konsultante, žurnāla Bilance galvenā redaktore, ISO sertificēto grāmatvežu asociācijas valdes locekle, vairāku grāmatvedības grāmatu autore.

Lasīt tālāk

Jaunās 2018-2019. gada kadastrālās vērtības un nepieciešamās nekustamā īpašuma nodokļa reformas (demo)

NOPIRKT

Šajā lapā Jūs varat noskatīties Gata Kalniņa vadītā e-semināra
“Jaunās 2018-2019.gada kadastrālās vērtības un nepieciešamās nekustamā īpašuma nodokļa reformas” demonstrācijas ierakstu.

Gatis Kalniņš,
valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma vērtēšanas departamenta direktors.

Lasīt tālāk

Komandējumi, darba braucieni, darbinieku nosūtīšana (demo)

NOPIRKT

Šajā lapā Jūs varat noskatīties Mg.sci.oec. Maijas Grebenko vadītā e-semināra
“Komandējumi, darba braucieni, darbinieku nosūtīšana” demonstrācijas ierakstu.

Mg.sci.oec.. Maija Grebenko,
praktiskās grāmatvedības speciāliste un konsultante, žurnāla Bilance galvenā redaktore, ISO sertificēto grāmatvežu asociācijas valdes locekle.

Lasīt tālāk

Nodokļu un grāmatvedības aktualitātes pašnodarbinātajiem: saimnieciskās darbības veicējiem, IK un ZS īpašniekiem (demo)

NOPIRKT

Šajā lapā Jūs varat noskatīties Dr. oec. Ingunas Leibus vadītā e-semināra
“Nodokļu un grāmatvedības aktualitātes pašnodarbinātajiem: saimnieciskās darbības veicējiem, IK un ZS īpašniekiem.” demonstrācijas ierakstu.

Dr. oec. Inguna Leibus,
Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Finanšu un grāmatvedības institūta profesore
Lasīt tālāk