2020. gada pārskata sagatavošana (demo)

NOPIRKT

 

 

Šajā lapā Jūs varat noskatīties  e-semināra “2020. gada pārskata sagatavošana” demonstrācijas ierakstu.

Semināra lektore: Mg. oec. IEVA LIEPIŅA, sertificēta nodokļu konsultante, zvērināta revidente, SIA Ievas Liepiņas birojs valdes locekle.

E-semināra “2020. gada pārskata sagatavošana” programmā:

  1. Pamatlīdzekļu inventarizācijas procedūras un pārvērtēšanas lēmumu pieņemšana krīzes situācijas apstākļos.
  2. Krājumu uzskaites pārbaudes būtiskākie soļi un ieteikumi atbilstīgas pašizmaksas un zudumu normu aprēķiniem.
  3. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu vērtības izmaiņu noteikšanas procedūras.
  4. Debitoru un kreditoru norēķinu salīdzināšanas automatizēšanas iespējas un debitoru maksātspējas analizēšanas formula.
  5. Situācijas un komercdarbības veidi, kad visbiežāk nepieciešama uzkrāto ieņēmumu atzīšana.
  6. Fakti, kuri norāda uz uzkrājumu aprēķināšanas nepieciešamību un aprēķinu varianti.
  7. Uzkrātās saistības darbinieku neizmantotiem atvaļinājumiem un valsts algu subsīdiju iegrāmatošana.
  8. Uzņēmumu ienākuma nodokļa gada slēguma aprēķini – darījumi ar saistītām personām, aizdevumi un tiem piemērotie procentu maksājumi.
  9. Gada pārskata noformēšana un tajā iekļaujamā skaidrojošā informācija un grāmatvedības politikas.

Semināra videoieraksts – tā ir iespēja noskatīties interesējošo semināru sev ērtā laikā un vietā. Atšķirībā no speciāli veidotiem apmācību video, šis ir “dzīvs” ieraksts no reāli notikuša semināra, kas nozīmē, ka ir iespēja dzirdēt arī dalībnieku uzdotos jautājumus un lektora sniegtās atbildes uz tiem. Saņemsiet arī lektora sagatavotos semināra izdales materiālus.

Šī semināra ieraksts tika veikts 2021. gada 23. februārī.

Videoieraksta ilgums ~ 2 h un 5 min.

Lai noskatītos pilnu videoierakstu, Jums ir jāautorizējas.
Par iegādes jautājumiem, lūdzu, sazinieties ar Klientu servisu pa tālruni 67606110 vai e-pastu: lid@lid.lv.
NOPIRKT

Cena žurnālu abonentiem: €39 + PVN, pārējiem: €49 + PVN.