Budžeta iestādēm. Inventarizācija (demo)

NOPIRKT
Šajā lapā Jūs varat noskatīties  e-semināra “Budžeta iestādēm. Gatavojamies gada pārskatam: inventarizācija, atbildības sadalījums un priekšdarbi gada pārskata sagatavošanai” demonstrācijas ierakstu.

Semināra lektore:
Mg. oec. Laila Kelmere,
praktizējoša grāmatvede,
LLU un EKA vieslektore, GFK docente

E-semināra “Budžeta iestādēm. Gatavojamies gada pārskatam: inventarizācija, atbildības sadalījums un priekšdarbi gada pārskata sagatavošanai” programmā:

 1. Aktuālākais no 2019. gada pārskatu revīzijām.
 2. Apliecinājums pie gada pārskata – sagatavošanās darbi budžeta iestādes gada pārskatā sniegtās informācijas patiesuma apliecināšanai.
 3. Grāmatvedības uzskaites kārtība un vienotu principu piemērošana grāmatvedības uzskaitē un pārskatu sagatavošanā konsolidācijā iesaistītajās iestādēs.
 4. Atsevišķie pārskati un konsolidētais gada pārskats.
 5. Inventarizācijas tiesiskais pamats un nepieciešamība.
 6. Grāmatvedības datu salīdzināšana ar attiecīgo valsts reģistru datiem.
 7. Nemateriālo ieguldījumu lietderīgā lietošanas laika pārskatīšana un amortizācija.
 8. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos.
 9. Pamatlīdzekļu inventarizācija, pārklasifikācijas nepieciešamības izvērtēšana: pamatlīdzeklis vai ieguldījuma īpašums.
 10. Krājumi un inventārs.
 11. Debitori un prasījumu vērtības samazinājuma izvērtēšana.
 12. Nākamo periodu izdevumi.
 13. Saņemtie avansi un samaksātie avansi.
 14. Uzkrājumi un tiesvedības.
 15. Saistību inventarizācija.
 16. Salīdzināšanas starp vispārējās valdības sektora partneriem (struktūrām).
 17. Iespējamās saistības un apgrūtinājumi (ķīlas; garantijas, tai skaitā galvojumi; tiesvedības procesu iespējamās saistības).
 18. Noslēgto līgumu nosacījumu izpildes novērtēšana, bet īpaši to, kas varētu ietekmēt finanšu pārskatu.
 19. Informācijas sagatavošana finanšu pārskata pielikumam.
 20. Priekšdarbi budžeta izpildes pārskata sagatavošanai.

Semināra videoieraksts – tā ir iespēja noskatīties interesējošo semināru sev ērtā laikā un vietā. Atšķirībā no speciāli veidotiem apmācību video, šis ir “dzīvs” ieraksts no reāli notikuša semināra, kas nozīmē, ka ir iespēja dzirdēt arī dalībnieku uzdotos jautājumus un lektora sniegtās atbildes uz tiem. Saņemsiet arī lektora sagatavotos semināra izdales materiālus.

Šī semināra ieraksts tika veikts 2020. gada 13. novembrī. Videoieraksts sastāv no 6 daļām ar kopējo garumu ~ 180 min.

Lai noskatītos pilnu videoierakstu Jums ir jāautorizējas.
Par iegādes jautājumiem lūdzu sazinieties ar Klientu servisu pa tālruni 67606110 vai e-pastu: lid@lid.lv.
NOPIRKT

Cena žurnālu abonentiem: €39 + PVN, pārējiem: €49 + PVN.