Budžeta iestādēm. Inventarizācija. Gada pārskata sagatavošanas pamatprincipi (demo)

NOPIRKT

 

 

Šajā lapā Jūs varat noskatīties  e-semināraBudžeta iestādēm. Inventarizācija. Gada pārskata sagatavošanas pamatprincipi. Aktuālie grozījumi noteikumos demonstrācijas ierakstu.

Semināra lektore: Laila Kelmere, LLU un EKA vieslektore, GFK docente, praktizējoša grāmatvede, SIA «L.Kelmeres birojs» valdes locekle.

E-semināra “Budžeta iestādēm. Inventarizācija. Gada pārskata sagatavošanas pamatprincipi. Aktuālie grozījumi noteikumos programmā:

 1. Aktuālie grozījumi Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumos Nr. 344 «Gada pārskata sagatavošanas kārtība» un Ministru kabineta 13.02.2018. noteikumos Nr. 87 «Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs».
 2. Gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanas un iesniegšanas termiņi.
 3. Gada pārskata struktūra.
 4. Atsevišķie gada pārskati un konsolidētais gada pārskats.
 5. Pašvaldību aģentūras.
 6. Gada pārskata sagatavošanas vispārīgie principi.
 7. Grāmatvedības uzskaites kārtība un vienotu principu piemērošana grāmatvedības uzskaitē un pārskatu sagatavošana konsolidācijā iesaistītajās iestādēs.
 8. Inventarizācijas nozīme un inventarizācijas rezultātu salīdzināšana ar grāmatvedības uzskaites datiem, nepieciešamo korekciju veikšana.
 9. Bilance un tajā ietverto vērtību inventarizācija.
 10. Kapitālsabiedrību dati.
 11. Kontu atlikumu un darījumu salīdzināšana e-pārskatos.
 12. Pārskats par darbības finansiālajiem rezultātiem.
 13. Pašu kapitāla izmaiņu pārskats.
 14. Naudas plūsmas pārskats.
 15. Kļūdu labojumi. Būtiskums.
 16. Finanšu pārskata pielikums un skaidrojuma sagatavošana.
 17. Budžeta izpildes pārskats.
 18. Vadības ziņojums.
 19. Notikumi pēc bilances datuma.
 20. Gada pārskata parakstīšana, apstiprināšana publicēšanai un iesniegšana.
 21. Aktuālākais no 2020. gada pārskatu revīzijām.
 22. Plānotie grozījumi 2023. gada pārskata sagatavošanai.

Semināra videoieraksts – tā ir iespēja noskatīties interesējošo semināru sev ērtā laikā un vietā. Atšķirībā no speciāli veidotiem apmācību video, šis ir “dzīvs” ieraksts no reāli notikuša semināra, kas nozīmē, ka ir iespēja dzirdēt arī dalībnieku uzdotos jautājumus un lektora sniegtās atbildes uz tiem. Saņemsiet arī lektora sagatavotos semināra izdales materiālus.

Šī semināra ieraksts tika veikts 2021. gada 5. novembrī.

Videoieraksta ilgums ~ 3 h un 15 min.

Lai noskatītos pilnu videoierakstu, Jums ir jāautorizējas.
Par iegādes jautājumiem, lūdzu, sazinieties ar Klientu servisu pa tālruni 67606110 vai e-pastu: lid@lid.lv.

NOPIRKT

Cena žurnālu abonentiem: €39 + PVN, pārējiem: €49 + PVN.