DOKUMENTU DARBA ORGANIZĒŠANA – kursu videoieraksts


NOPIRKT
Šis mācību kurss ļaus izprast dokumentu pārvaldības būtību, svarīgākos normatīvos aktus un terminus, izstrādāt un noformēt dokumentus un to atvasinājumus atbilstoši jaunākajām normatīvo aktu prasībām, kā arī palīdzēs veiksmīgi sagatavot elektroniskos dokumentus un izprast arhīva darba pamatfunkcijas.

Lektore: MBA Jolanta Brilte, SIA “Biznesa augstskola Turība’’ lektore, SIA “Apmācību un tālākizglītības aģentūra” valdes priekšsēdētāja.

MĀCĪBU PROGRAMMA:

 1. Normatīvie akti, kuri reglamentē dokumentu pārvaldību.
 2. Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas jaunās prasības pēc MK noteikumiem Nr. 558.
 3. Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas vadlīnijas (No 29.01.2020.)
 4. Noteikumi par personas darba vai dienesta gaitu un izglītību apliecinošiem dokumentiem, kuriem ir arhīviska vērtība, un to glabāšanas termiņiem.
 5. Oficiālās elektroniskās adreses likums.
 6. Dokumentu juridiskais spēks.
 7. Tehniskās prasības dokumentu noformēšanā.
 8. Dokumentu oriģināli un to atvasinājumi.
 9. Pārvaldes dokumentu sistēma un tajā ietilpstošās dokumentu grupas:
  • Organizatoriskie dokumenti,
  • Rīkojuma dokumenti,
  • Personāla dokumenti,
  • Faktu fiksējoši dokumenti,
  • Sarakstes dokumenti.
 10. Elektroniskie dokumenti un to atvasinājumi.
 11. Personas datu un privātuma aizsardzība lietvedības dokumentu izstrādē.
 12. Arhīva darba pamatfunkcijas.

Kursu videoieraksts sastāv no divām nodarbībām ar 12 daļām ar kopējo garumu ~ 260 min!
Kursu “DOKUMENTU DARBA ORGANIZĒŠANA” ieraksts tika veikts no 2020. gada 21. maija līdz 28. maijam.


Atšķirībā no studijā speciāli veidotiem un montētiem apmācību video, šis ir dzīvs ieraksts no reāli notikušiem kursiem, kas nozīmē, ka Jums ir iespēja dzirdēt arī kursu dalībnieku uzdotos jautājumus un lektora sniegtās atbildes uz tiem. Zināmā mērā, piedāvātos ierakstus var saukt par dokumentālu video,- bez aktieriem un inscenējuma.
Jūsu ērtībām apjomīgais  videoieraksts ir sadalīts vairākās daļās, kuras ievietotas secīgi, iespēju robežās pieturoties attiecīgajam tematam.
Saņemsiet arī lektora sagatavotos izdales materiālus.


Lai noskatītos šos kursus video formātā Jums ir jāautorizējas.
Iegādājieties piekļuves paroles e-veikalā www.lid.lv, klikšķinot uz zemāk norādītās saites – Nopirkt.
NOPIRKT
Cena žurnālu un portāla abonentiem: €39+ PVN, pārējiem: €49+ PVN.

Ja jums ir jautājumi par iegādi, lūdzu, sazinieties ar Klientu servisu pa tālruni 67606110, vai e-pastu: lid@lid.lv