Gada pārskata sagatavošana budžeta iestādēm (demo)

NOPIRKT
Šajā lapā Jūs varat noskatīties  e-semināra “Gada pārskata sagatavošana budžeta iestādēm” demonstrācijas ierakstu.

Semināra lektore:
Mg.oec. Laila Kelmere,
LLU un EKA vieslektore, GFK docente, praktizējoša grāmatvede,
SIA «L.Kelmeres birojs» valdes locekle

E-semināra “Gada pārskata sagatavošana budžeta iestādēm” programmā:

 1. Gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanas un iesniegšanas termiņi.
 2. Gada pārskata struktūra.
 3. Atsevišķie gada pārskati un konsolidētais gada pārskats.
 4. Apliecinājums gada pārskata sagatavošanā – budžeta iestādes gada pārskatā sniegtās informācijas patiesuma apliecināšana.
 5. Gada pārskata sagatavošanas vispārīgie principi.
 6. Grāmatvedības uzskaites kārtība un vienotu principu piemērošana grāmatvedības uzskaitē un pārskatu sagatavošanā konsolidācijā iesaistītajās iestādēs.
 7. Inventarizācijas nozīme un inventarizācijas rezultātu salīdzināšana ar grāmatvedības uzskaites datiem, nepieciešamo korekciju veikšana.
 8. Inventarizācijas pabeigšana šābrīža ierobežotajos apstākļos.
 9. Kontu atlikumu un darījumu salīdzināšana.
 10. Finanšu pārskata sagatavošanas aktualitātes.
 11. Finanšu pārskata posteņu skaidrojuma sagatavošanas aktualitātes.
 12. Kļūdu labojumi. Būtisku kļūdu labojumi un to uzrādīšana finanšu pārskatā.
 13. Uzrādāmā informācija par Covid-19 ietekmi 2020. gada pārskatā.
 14. Vadības ziņojums.
 15. Notikumi pēc bilances datuma.
 16. Gada pārskata parakstīšana, apstiprināšana publicēšanai un iesniegšana.
 17. Gada pārskata, konsolidētā gada pārskata labošana pēc datuma, kad tas apstiprināts publiskošanai un ir iesniegts konsolidējošai iestādei.
 18. Aktuālākais no 2019. gada pārskatu revīzijām.

Semināra videoieraksts – tā ir iespēja noskatīties interesējošo semināru sev ērtā laikā un vietā. Atšķirībā no speciāli veidotiem apmācību video, šis ir “dzīvs” ieraksts no reāli notikuša semināra, kas nozīmē, ka ir iespēja dzirdēt arī dalībnieku uzdotos jautājumus un lektora sniegtās atbildes uz tiem. Saņemsiet arī lektora sagatavotos semināra izdales materiālus.

Šī semināra ieraksts tika veikts 2021. gada 12.janvārī.

Videoieraksta ilgums ~ 3 h un 5 min.

Lai noskatītos pilnu videoierakstu, Jums ir jāautorizējas.
Par iegādes jautājumiem, lūdzu, sazinieties ar Klientu servisu pa tālruni 67606110 vai e-pastu: lid@lid.lv.
NOPIRKT

Cena žurnālu abonentiem: €39 + PVN, pārējiem: €49 + PVN.