Gada pārskats par 2018. gadu (demo)

NOPIRKT

Šajā lapā Jūs varat noskatīties Ingas Pumpures vadītā semināra “Gada pārskats par 2018. gadu” demonstrācijas ierakstu. Inga Pumpure, Finanšu vadības Maģistre. Grāmatvede – ārpakalpojumu sniedzēja. Grāmatvedības un nodokļu konsultante. Latvijas Biznesa un profesionālo sieviešu asociācijas prezidente.
Lai skatītos pilnu videoierakstu jums ir jāiegādājas piekļuve (autorizācija).

Semināra Gada pārskats par 2018. gadu programmā:

 1. Normatīvais regulējums:
  1. Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums;
  2. MK noteikumi Nr. 775 un MK noteikumi Nr. 399;
  3. Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums.
 2. Pasākumi pirms GP sastādīšanas – bilances posteņu inventarizācija:
  1. ilgtermiņa ieguldījumu posteņi, to pārbaude;
  2. apgrozāmie līdzekļi:
  3. krājumi, to inventarizācija, klasifikācija, norakstīšana utt.;
  4. debitori – klasifikācija, novērtēšana u.c.;
  5. naudas līdzekļu inventarizācija;
  6. nākamo periodu izdevumi.
  7. pasīva posteņu inventarizācija – pašu kapitāls, uzkrājumi, kreditori.
 3. Gada pārskata sastāvs atkarībā no sabiedrības kategorijas:
  1. finanšu pārskata pielikums;
  2. atvieglojumi un atbrīvojumi mikrosabiedrībām;
  3. gada pārskata revīzija un ierobežotā pārbaude, revidenta apstiprinājums;
  4. gada pārskata parakstīšana, apstiprināšana un iesniegšana EDS.
 4. Jautājumi, diskusijas.

Semināru ieraksti – tā ir iespēja noskatīties interesējošo semināru sev ērtā laikā un vietā!
Atšķirībā no studijā speciāli veidotiem un montētiem video-semināriem, šis ir dzīvs ieraksts no reāli notikuša semināra, kas nozīmē, ka Jums ir iespēja dzirdēt arī dalībnieku uzdotos jautājumus un lektora sniegtās atbildes uz tiem. Saņemsiet arī lektora sagatavotos izdales materiālus.
Šī semināra ieraksts tika veikts 2019. gada 20. martā. Videoieraksts sastāv no 4 daļām ar kopējo garumu ~115 min.

Lai noskatītos pilnu videoierakstu Jums ir jāautorizējas.
Par iegādes jautājumiem lūdzu sazinieties ar Klientu servisu pa tālruni 67606110 vai e-pastu: lid@lid.lv.

NOPIRKT
Cena: €49 + PVN, € 9.99 ar PVN
Bilances Zelta Komplekta abonentiem bez maksas!