Grāmatvedības organizācijas dokumenti, attaisnojošie dokumenti. Grāmatvedības politika (demo)


NOPIRKT

Šajā lapā Jūs varat noskatīties Annas Mednes vadītā semināra
“Grāmatvedības organizācijas dokumenti, to nozīme uzskaites procesā, uzskaite. Grāmatvedības attaisnojošie dokumenti. Grāmatvedības politika – paraugs” demonstrācijas ierakstu.
Mg.oec., Mg. paed. Anna Medne Biznesa augstskolas Turība Finanšu un grāmatvedības programmas direktore, lektore.
Lai skatītos pilnu videoierakstu jums ir jāiegādājas piekļuve (autorizācija).

Semināra programmā:
1. Grāmatvedības organizācijas dokumentu izveide un atjaunošana:
1.1. likumdošanas normas;
1.2. grāmatvedības politika (vai nolikums u.c.);
1.3. daži paraugi ar komentāriem;
1.4. vai nepieciešams noteikt kārtību reprezentācijas izdevumu uzskaitei?
1.5. būtiskākās sastāvdaļas;
1.6. dokumentu apgrozības shēma;
1.7. kontu un kodu plāns.

2. Attaisnojošie grāmatvedības dokumenti:
2.1. likumdošanas normas – MK noteikumi Nr. 585, prognozējamās izmaiņas grāmatvedības normatīvajos aktos;
2.2. pievienotās vērtības nodokļa likums u.c.;
2.3. Dokumentu juridiskā spēka likums;
2.4. Elektronisko dokumentu likums.

3. Grāmatvedības dokumentu sagatavošana, parakstīšana, nosūtīšana un glabāšana:
3.1. likumdošanas prasības;
3.2. dokumenti – pavadzīme, rēķins, čeks, kvīts u.c.

4. Darba attiecību un darba samaksas dokumenti:
4.1. Darba samaksas nolikums – ir nepieciešams vai nav?

Darba līgumi, darba grafiki, darba laika uzskaites tabeles u.c.
Jautājumi, diskusijas, atbildes.


Semināru ieraksti – tā ir iespēja noskatīties interesējošo semināru sev ērtā laikā un vietā!
Atšķirībā no studijā speciāli veidotiem un montētiem video-semināriem, šis ir dzīvs ieraksts no reāli notikuša semināra, kas nozīmē, ka Jums ir iespēja dzirdēt arī dalībnieku uzdotos jautājumus un lektora sniegtās atbildes uz tiem. Saņemsiet arī lektora sagatavotos izdales materiālus.
Šī semināra ieraksts tika veikts 2019. gada 18. septembrī. Videoieraksts sastāv no 6 daļām ar kopējo garumu ~220 min.

Lai noskatītos pilnu videoierakstu ir jāautorizējas.
Par iegādes jautājumiem lūdzu sazinieties ar Klientu servisu pa tālruni 67606110 vai e-pastu: lid@lid.lv.
NOPIRKT
Cena abonentiem: €39+ PVN, pārējiem: €49+ PVN.