GRĀMATVEDĪBAS PAMATI – kursu videoieraksts


NOPIRKT
Šie grāmatvedības kursi ļauj apgūt un izprast grāmatvedības organizācijas, grāmatvedības objektu uzskaites pamatprincipus un metodes uzņēmuma grāmatvedībā, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un iegūt praktiskas iemaņas vienkāršotas uzskaites organizēšanā, bilances un peļņas vai zaudējuma aprēķina sagatavošanā.

Lektore: Mg.oec. Laila Kelmere, LLU Finanšu un grāmatvedības institūta vieslektore, Grāmatvedības un finanšu koledžas docente, praktizējoša grāmatvede kopš 1998. gada, ar pieredzi kursu un lekciju pasniegšanā finanšu un grāmatvedības jomā.

KURSU PROGRAMMA:

 1. Grāmatvedība, tās nozīme un uzdevumi.
 2. Grāmatvedību reglamentējošie likumi un normatīvie akti.
 3. Grāmatvedības darba organizācija, grāmatvedības dokumenti, grāmatvedības politika, dokumentu apgrozības shēma.
 4. Inventarizācija, tās nozīme un uzdevumi.
 5. Grāmatvedības konti: sintētiskie un analītiskie, bilances konti un operāciju konti, kontu plāns.
 6. Divkāršais ieraksts, kontu korespondence.
 7. Bilances aktīva un pasīva raksturojums, izmaiņas bilances posteņos.
 8. Ieņēmumu un izdevumu raksturojums un uzskaite operāciju kontos, operāciju kontu slēgšana.
 9. Grāmatvedības kontu apgrozījumu un atlikumu pārskats, tā sagatavošana.
 10. Bilances struktūra un sagatavošana.
 11. Peļņas vai zaudējuma aprēķina struktūra un sagatavošana.
 12. Nodokļu pārskati.

Kursu videoieraksts sastāv no astoņām nodarbībām ar 48 daļām ar kopējo garumu ~1425 min!
Grāmatvedības kursi notika no 2020. gada 23. aprīļa līdz 21. maijam.


Atšķirībā no studijā speciāli veidotiem un montētiem apmācību video, šis ir dzīvs ieraksts no reāli notikušiem kursiem, kas nozīmē, ka Jums ir iespēja dzirdēt arī kursu dalībnieku uzdotos jautājumus un lektora sniegtās atbildes uz tiem. Zināmā mērā, piedāvātos ierakstus var saukt par dokumentālu video,- bez aktieriem un inscenējuma.
Jūsu ērtībām apjomīgais  videoieraksts ir sadalīts vairākās daļās, kuras ievietotas secīgi, iespēju robežās pieturoties attiecīgajam tematam.
Saņemsiet arī lektora sagatavotos izdales materiālus.


Lai noskatītos šos kursus video formātā Jums ir jāautorizējas.
Iegādājieties piekļuves paroles e-veikalā www.lid.lv, klikšķinot uz zemāk norādītās saites – Nopirkt.
NOPIRKT
Cena žurnālu un portāla abonentiem: €189+ PVN, pārējiem: €199+ PVN.

Ja jums ir jautājumi par iegādi, lūdzu, sazinieties ar Klientu servisu pa tālruni 67606110, vai e-pastu: lid@lid.lv