Izmaiņas grāmatvedības uzskaitē un nodokļu aprēķināšanā pašnodarbinātajiem (demo)


Nopirkt autorizācijas piekļuvi videoierakstam
Šajā lapā varat noskatīties Dr.oec. Ingunas Leibus Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Finanšu un grāmatvedības institūta profesores vadītā semināra “Izmaiņas grāmatvedības uzskaitē un nodokļu aprēķināšana pašnodarbinātajiem” demonstrācijas ierakstu.
Lai skatītos pilnu videoierakstu jums ir jāiegādājas piekļuve (autorizācija).

Seminārā apskatītās tēmas:

  • Grozījumi MK 20.03.2007. noteikumos Nr. 188 „Kārtība, kādā individuālie komersanti, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā”.
  • Izmaiņas saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāla aizpildīšanā.
  • Izmaiņas saimnieciskās darbības izdevumu uzskaitē (pilnā vai ierobežotā apmērā).
  • Būtiskas izmaiņas namu apsaimniekotājiem, kā arī starpniecības maksājumu uzskaitē.
  • Precizēta lauksaimnieciskās ražošanas ieņēmumu un izdevumu uzskaite.
  • Izmaiņas pamatlīdzekļu uzskaitē.
  • Pašnodarbināto personu sociālās apdrošināšanas iemaksu aprēķināšana un uzskaite.
  • Atbildes uz jautājumiem.

Semināru ieraksti – tā ir iespēja noskatīties interesējošo semināru sev ērtā laikā un vietā!
Šis ir “dzīvs” ieraksts no reāli notikuša semināra, kas nozīmē, ka jums ir iespēja dzirdēt arī dalībnieku uzdotos jautājumus un lektora sniegtās atbildes uz tiem.
Saņemsiet arī lektora sagatavotos izdales materiālus – pilnam semināra videoierakstam tiek pievienota saite kurā lejuplādēt izdales materiālus.
Šī semināra ieraksts tika veikts 2018. gada 23. augustā. Videoieraksts sastāv no četrām daļām ar kopējo garumu ~110 min.

Lai noskatītos pilnu videoierakstu jums ir jāautorizējas.
Ja jums ir jautājumi par autorizāciju vai tās iegādi, lūdzu, sazinieties ar Klientu servisu pa tālruni 67606110 (darbdienās 8-17) vai e-pastu: lid@lid.lv.

NOPIRKT
Cena žurnālu abonentiem: €39+ PVN, pārējiem: €49+ PVN.