Jaunais Grāmatvedības likums un MK noteikumi (demo)

NOPIRKT

 

 

Šajā lapā Jūs varat noskatīties  e-semināra Jauns Grāmatvedības likums un jauni uz likuma pamata izdotie MK noteikumi demonstrācijas ierakstu.

Semināra lektore: Svetlana Šemele-Baikova, SIA “Nexia Audit Advice” partnere, atbildīgā zvērināta revidente, Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas izpilddirektore, Grāmatvedības likuma un saistošo MK noteikumu izstrādes darba grupas locekle.

E-semināra “Jauns Grāmatvedības likums un jauni uz likuma pamata izdotie MK noteikumi programmā:

2022. gada 1. janvārī Latvijā stāsies spēkā jauns Grāmatvedības likums, kas pilnībā aizstās 1992. gadā pieņemto un laika gaitā vairākkārt grozīto likumu “Par grāmatvedību”. Jaunā likuma piemērošanas kārtība, kā arī citas obligātās prasības, piemēram, kases ieņēmumu un kases izdevumu attaisnojuma dokumentiem un kases grāmatas kārtošanai, biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību grāmatvedības kārtošanai vienkāršā ieraksta sistēmā un gada pārskatiem, tiks atrunātas jaunajos likumam saistošajos Ministru kabineta noteikumos, kuri stāsies spēkā 2022. gada 1. jūlijā.

Izskatītie jautājumi:

  1. Jaunā likuma satura, struktūras un galveno atšķirību apzināšana un analīze.
  2. Jau izstrādātu likumam saistošo MK noteikumu jaunās prasības un regulējamās jomas.
  3. Grāmatvedības organizācijas dokumentu aktualizācijas jautājumi.

Semināra videoieraksts – tā ir iespēja noskatīties interesējošo semināru sev ērtā laikā un vietā. Atšķirībā no speciāli veidotiem apmācību video, šis ir “dzīvs” ieraksts no reāli notikuša semināra, kas nozīmē, ka ir iespēja dzirdēt arī dalībnieku uzdotos jautājumus un lektora sniegtās atbildes uz tiem. Saņemsiet arī lektora sagatavotos semināra izdales materiālus.

Šī semināra ieraksts tika veikts 2021. gada 7. septembrī.

Videoieraksta ilgums ~ 3 h un 15 min.

Lai noskatītos pilnu videoierakstu, Jums ir jāautorizējas.
Par iegādes jautājumiem, lūdzu, sazinieties ar Klientu servisu pa tālruni 67606110 vai e-pastu: lid@lid.lv.

NOPIRKT

Cena žurnālu abonentiem: €39 + PVN, pārējiem: €49 + PVN.