Kas grāmatvedim jāzina par koncernu, konsolidāciju un konsolidēto gada pārskatu (demo)

NOPIRKT

 

 

Šajā lapā Jūs varat noskatīties  e-semināraKas grāmatvedim jāzina par koncernu, konsolidāciju un konsolidēto gada pārskatu demonstrācijas ierakstu.

Semināra lektore: SANDRA DZERELE, zvērināta revidente, SIA Sandra Dzerele un Partneris partnere.

E-semināra “Kas grāmatvedim jāzina par koncernu, konsolidāciju un konsolidēto gada pārskatu” programmā:

 1. Koncerna būtība.
 2. Koncernu kategorijas.
 3. Pienākums sagatavot konsolidēto gada pārskatu un konsolidācijā iesaistāmās sabiedrības.
 4. Konsolidētā gada pārskata sastāvs.
 5. Atbrīvojumi no pienākuma sagatavot konsolidēto gada pārskatu.
 6. Koncerna struktūra, tiešā vai netiešā līdzdalība.
 7. Kontrole vai būtiska ietekme.
 8. Atšķirīgi pārskata datumi.
 9. Vienota grāmatvedības politika.
 10. Konsolidācijā iekļaušanas vai izslēgšanas datums.
 11. Iegādātie tīrie aktīvi – meitasuzņēmuma operatīvā bilance kontroles iegūšanas vai zaudēšanas datumā.
 12. Mātesuzņēmuma atsevišķie un konsolidētie finanšu pārskati.
 13. Konsolidācijas procedūras.
 14. Meitasuzņēmuma iegādes konsolidācijas piemērs.
 15. Rezerves pirms un pēc iegādes, to aprēķināšana un iekļaušana konsolidācijas žurnālos.
 16. Nemateriālā vērtība, tās aprēķināšana un uzrādīšanas prasības konsolidētajā finanšu pārskatā.
 17. Patiesās vērtības, to noteikšana un uzrādīšana konsolidācijas žurnālos.
 18. Mazākuma līdzdalība, to aprēķināšana un iekļaušana konsolidācijas žurnālos un uzrādīšana konsolidētajā finanšu pārskatā.

Semināra videoieraksts – tā ir iespēja noskatīties interesējošo semināru sev ērtā laikā un vietā. Atšķirībā no speciāli veidotiem apmācību video, šis ir “dzīvs” ieraksts no reāli notikuša semināra, kas nozīmē, ka ir iespēja dzirdēt arī dalībnieku uzdotos jautājumus un lektora sniegtās atbildes uz tiem. Saņemsiet arī lektora sagatavotos semināra izdales materiālus.

Šī semināra ieraksts tika veikts 2021. gada 25. maijā.

Videoieraksta ilgums ~ 2 h.

Lai noskatītos pilnu videoierakstu, Jums ir jāautorizējas.
Par iegādes jautājumiem, lūdzu, sazinieties ar Klientu servisu pa tālruni 67606110 vai e-pastu: lid@lid.lv.

NOPIRKT

Cena žurnālu abonentiem: €39 + PVN, pārējiem: €49 + PVN.