KURSI

Piedāvājam iespēju pilnveidot zināšanas grāmatvedībā, lietvedībā, juridiskajos un citos jautājumos klātienes kursos.
Ar precīzu kursu aprakstiem aicinām iepazīties zemāk. Pēc kursiem saņemsiet apliecību.

ZIEMAS / PAVASARA SEMESTRIS

Mācību programma “Dokumentu darba organizēšana atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem no 2019. gada 1. janvāra”, tās mērķis – izprast dokumentu pārvaldības būtību, svarīgākos normatīvos aktus un terminus; izstrādāt un noformēt dokumentus un to atvasinājumus atbilstoši jaunākajām normatīvo aktu prasībām. Veiksmīgi sagatavot elektroniskos dokumentus, izprast dokumentu apriti iestādē, arhīva darba pamatfunkcijas, kā arī iepazīties ar praktiskiem piemēriem un to pielietošanu.

Papildus kursa ietvaros būs praktiskie darbi dokumentu sagatavošanā un arhīvu pārvaldībā.

Pasniedzēja: MBA Jolanta Brilte, SIA “Biznesa augstskola Turība’’ lektore, SIA ‘’Apmācību un tālākizglītības aģentūra’’ valdes priekšsēdētāja.

Mācību norises laiks un vieta – 21.02.2019. un 28.02.2019. no 9:00 līdz 16:00

Graudu ielā 68, Rīgā.

Programmas ilgums – 16 mācību stundas.

Reģistrācija: https://www.lid.lv/bilances-akademija/kursi-papira-un-elektronisko-dokumentu-kartosana/


Mācību programma “Finanšu analīze”; tās mērķis – ar finanšu analīzes metodēm noteikt uzņēmuma resursu izmantošanas efektivitāti, balstoties uz esošajiem saimnieciskās darbības rādītājiem; analizēt un novērtēt uzņēmuma finansiālo stāvokli; prognozēt uzņēmuma maksātnespējas varbūtību.

Pasniedzēja: Dr.oec. Svetlana Saksonova, Latvijas Universitātes profesore, pieredzes bagāta pasniedzēja finanšu un grāmatvedības jomā.

Mācību norises laiks un vieta: 04.04.2019. un 11.04.2019. no 10:00 līdz 17:00

Graudu ielā 68, Rīgā.

Programmas ilgums – 16 mācību stundas.

Reģistrācija: https://www.lid.lv/bilances-akademija/bilances-akademijas-kursi-04-04-2019-uznemuma-finansu-analize-svetlana-saksonova/


Mācību programma “Vadības grāmatvedība”; tās mērķis – apgūt un izprast izmaksu iedalījumu, pašizmaksas aprēķinus un budžetu veidošanu, informācijas sagatavošanu svarīgu lēmumu pieņemšanai, kas nodrošina uzņēmuma turpmāko attīstību. Veikt uzņēmuma saimnieciskās darbības finanšu rādītāju analīzi un novērtēt tā darbību.

Pasniedzēja: Mg.oec., Mg.paed., Mg.agr. Anna Medne,  SIA “Biznesa augstskola Turība’’ Finanšu un grāmatvedības programmas direktore, pieredzes bagāta lektore finanšu un grāmatvedības jomā, praktizējoša grāmatvede – konsultante komercuzņēmumā.

Mācību norises laiks un vieta: 05.04.2019., 12.04.2019., 17.04.2019. un 24.04.2019. no 10:00 līdz 17:00

Graudu ielā 68, Rīgā.

Programmas ilgums – 32 mācību stundas.

Reģistrācija: https://www.lid.lv/bilances-akademija/kursi-05-04-2019-vadibas-gramatvediba-anna-medne/


Mācību programma “Grāmatvedības pamati. Datorizētā grāmatvedība: Topošajiem grāmatvežiem un uzņēmumu vadītājiem”, tās mērķis – no pamatiem apgūt grāmatvedības prasības un likumsakarības; sniegt zināšanas, kuras nepieciešamas grāmatvedim, lai varētu sākt praktisku darbu; apgūt nepieciešamās prasmes sākot no uzņēmuma izveidošanas līdz uzņēmuma gada pārskata sagatavošanai; prast veikt uzskaiti datorizētā vidē – grāmatvedības programmā “Zalktis”.

40 mācību stundas piecās dienās

Pasniedzēja: Mg.oec., Mg. paed. Ina Jēkabsone.


Mācību programma “Pašnodarbināto grāmatvedība”, tās mērķis – izglītības procesa rezultātā izprast un apgūt vienkāršā ieraksta grāmatvedības uzskaites nianses, būtiskās prasības un aktualitātes.

32 mācību stundas četrās dienās

Pasniedzēja: Mg.oec. Inga Pumpure, grāmatvede – ārpakalpojumu sniedzēja, grāmatvedības un nodokļu konsultante, kursu un semināru lektore, Latvijas Biznesa un profesionālo sieviešu asociācijas prezidente.


Mācību programma “Uzņēmuma grāmatvedība no 0 līdz Bilancei”, tās mērķis – apgūt un izprast grāmatvedības uzskaiti uzņēmumā, pamatojoties uz uzņēmējdarbības, nodokļu un grāmatvedības normatīvajiem aktiem, to būtiskajām izmaiņām 2018. gadā.

32 mācību stundas četrās dienās

Pasniedzēja: Mg.oec., Mg.paed., Mg.agr. Anna Medne, BAT Finanšu un grāmatvedības programmas direktore; pieredzes bagāta lektore finanšu un grāmatvedības jomā; praktizējoša grāmatvede – konsultante komercuzņēmumā.


Sekojiet  līdzi aktualitātēm arī mūsu Facebook profilā!