KURSI

Tuvāko tiešraides kursu, semināru tematus un norises laikus varat skatīt šeit!

Video formātā piedāvājam šādus kursus:


Piedāvājam iespēju pilnveidot zināšanas grāmatvedībā, dokumentu darba organizēšanā, projektu vadībā, juridiskajos un citos jautājumos.
Aicinām iepazīties ar mācību programmu aprakstiem. Saņemsiet apliecību par mācību kursa apgūšanu.


VASARAS SESIJA

Dokumentu-izstradasana-noformesana-arhivesana

Kursu Papīra un elektronisko dokumentu izstrādāšana, noformēšana un arhivēšana mērķis – izprast dokumentu pārvaldības būtību, svarīgākos normatīvos aktus un terminus; izstrādāt un noformēt dokumentus un to atvasinājumus atbilstoši jaunākajām normatīvo aktu prasībām. Veiksmīgi sagatavot elektroniskos dokumentus, izprast dokumentu apriti iestādē, arhīva darba pamatfunkcijas, kā arī iepazīties ar praktiskiem piemēriem un to pielietošanu.

Papildus kursa ietvaros būs praktiskie darbi dokumentu sagatavošanā un arhīvu pārvaldībā.

Lektore: MBA Jolanta Brilte, SIA “Biznesa augstskola Turība’’ lektore, SIA ‘’Apmācību un tālākizglītības aģentūra’’ valdes priekšsēdētāja.

Programmas ilgums: 12 mācību stundas (viena mācību stunda – 45 min.)

Informācija un pieteikšanās: https://www.lid.lv/bilances-akademija/kursi-dokumentu-izstradasana-noformesana-un-arhivesana-10-07-2020-16-07-2020/


Kursus “Personāls un darba samaksa interneta tiešraidē un video ierakstā piedāvājam kvalifikācijas celšanai darba attiecību jautājumos praktizējošiem grāmatvežiem un lietvedības speciālistiem.

Mācību mērķis – apgūt darbinieku atlases, pieņemšanas, atbrīvošanas procesus; pareizu Darba līguma sastādīšanu un saistošo dokumentu izveidi; darba samaksas noteikšanu, aprēķināšanu un ziņu sniegšanu Valsts ieņēmumu dienestam.

Lektore: Mg.oec. Inga Pumpure, grāmatvede – ārpakalpojumu sniedzēja, konsultante grāmatvedības un nodokļu jomā, kursu un semināru lektore, Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas biedrs, SIA KIF Biznesa komplekss direktore.

Programmas ilgums: 32 mācību stundas, 8 interneta tiešraides nodarbības (viena mācību stunda – 45 min.).

Pēc katras e-nodarbības ir pieejams nodarbības video ieraksts, tāpēc interesentiem ir iespēja pievienoties mācībām kursa laikā!

Pēc 13.08.2020. būs pieejams pilns mācību kursa video ieraksts!

Informācija un pieteikšanās: https://www.lid.lv/bilances-akademija/kursi-personals-un-darba-samaksa-interneta-tiesraide-un-video-ieraksta-21-07-2020-13-08-2020/


RUDENS SEMESTRIS

vadibas-gramatvediba

Vadības grāmatvedība ir nākamais grāmatvedības posms, kurš seko pēc finanšu grāmatvedības datu uzskaites un novērtēšanas, un pēc būtības ir uzņēmuma komercnoslēpums.

Kursu mērķis – apgūt un izprast izmaksu iedalījumu, pašizmaksas aprēķinus un budžetu veidošanu. Izzināt informācijas sagatavošanu svarīgu lēmumu pieņemšanai, kas nodrošina uzņēmuma turpmāko attīstību. Uzzīmēt lēmumu pieņemšanas “koku”.

Lektore: Mg.oec., Mg.paed., Mg.agr. Anna Medne,  SIA “Biznesa augstskola Turība’’ Finanšu un grāmatvedības programmas direktore, pieredzes bagāta lektore finanšu un grāmatvedības jomā, praktizējoša grāmatvede – konsultante komercuzņēmumā.

Programmas ilgums: 24 mācību stundas (viena mācību stunda – 45 min.)

Informācija un pieteikšanās: https://www.lid.lv/bilances-akademija/kursi-vadibas-gramatvediba-12-08-2020-26-08-2020/


finansu-planosanas-analizes-iznstrumenti

Kursu Finanšu plānošanas un analīzes instrumenti mērķis – sniegt zināšanas par finanšu plānošanas un analīzes instrumentiem (informāciju), to nozīmi un pielietošanu lēmumu pieņemšanas procesā finanšu pārvaldībā uzņēmumā un šo lēmumu ietekmi uz uzņēmuma finansēšanu, aktīvu vadību, investīcijām, vērtības veidošanu un pelnītspēju, kā arī uzņēmuma finansiālās krīzes vai bankrota draudu prognozēšanu ar dažādām metodēm un to novēršanu.

Aicinām ņemt līdzi savu uzņēmumu gada pārskatus (vēlams par 3 gadiem) un kalkulatorus!

Praktiski varēsiet pielietot jauniegūtās zināšanas!

Lektore: Mg.oec., Mg.paed., Mg.agr. Anna Medne,  SIA “Biznesa augstskola Turība’’ Finanšu un grāmatvedības programmas direktore, pieredzes bagāta lektore finanšu un grāmatvedības jomā, praktizējoša grāmatvede – konsultante komercuzņēmumā.

Programmas ilgums: 16 mācību stundas (viena mācību stunda – 45 min.)

Informācija un pieteikšanās: https://www.lid.lv/bilances-akademija/kursi-finansu-planosanas-un-analizes-instrumenti-13-08-2020-un-20-08-2020/