KURSI

Piedāvājam iespēju pilnveidot zināšanas grāmatvedībā, dokumentu darba organizēšanā, projektu vadībā, juridiskajos un citos jautājumos klātienes kursos.
Aicinām iepazīties ar precīziem mācību programmu aprakstiem. Saņemsiet apliecību par mācību kursa apgūšanu.

PAVASARA SEMESTRIS

Mācību programma “Grāmatvedības pamati” interneta tiešraidē; tās mērķis – apgūt un izprast grāmatvedības organizācijas, grāmatvedības objektu uzskaites pamatprincipus un metodes uzņēmuma grāmatvedībā, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un iegūt praktiskas iemaņas vienkāršotas uzskaites organizēšanā, bilances un peļņas vai zaudējuma aprēķina sagatavošanā.

Pasniedzēja: Mg.oec. Laila Kelmere, LLU Finanšu un grāmatvedības institūta vieslektore, Grāmatvedības un finanšu koledžas docente, praktizējoša grāmatvede kopš 1998. gada, ar pieredzi kursu un lekciju pasniegšanā finanšu un grāmatvedības jomā.

Mācību norises laiks:

  1. 23.04.2020., 09.00-12:30
  2. 29.04.2020., 14:30-18:00
  3. 30.04.2020., 09:00-12:30
  4. 12.05.2020., 14:30-18:00
  5. 14.05.2020., 09:00-12:30
  6. 19.05.2020., 14:30-18:00
  7. 20.05.2020., 14:30-18:00
  8. 21.05.2020., 09:00-12:30

Programmas ilgums: 32 mācību stundas (viena mācību stunda – 45 min.), 8 interneta tiešraides nodarbības

Reģistrācija: https://www.lid.lv/bilances-akademija/kursi-23-04-2020-21-05-2020-gramatvedibas-pamati/


“Vadības grāmatvedība” ir nākamais grāmatvedības posms, kurš seko pēc finanšu grāmatvedības datu uzskaites un novērtēšanas, un pēc būtības ir uzņēmuma komercnoslēpums. Mācību programmas mērķis – apgūt un izprast izmaksu iedalījumu, pašizmaksas aprēķinus un budžetu veidošanu. Izzināt informācijas sagatavošanu svarīgu lēmumu pieņemšanai, kas nodrošina uzņēmuma turpmāko attīstību. Uzzīmēt lēmumu pieņemšanas “koku”.

Pasniedzēja Mg.oec., Mg.paed., Mg.agr. Anna Medne, BAT Finanšu vadības un grāmatvedības programmu direktore; pieredzes bagāta lektore finanšu un grāmatvedības jomā; praktizējoša grāmatvede – konsultante komercuzņēmumā.

Mācību norises laiks un vieta: 06.05.2020., 13.05.2020. un 20.05.2020. no 10.00 līdz 17.00

Graudu ielā 68, Rīgā

Programmas ilgums – 24 mācību stundas

Reģistrācija: https://www.lid.lv/bilances-akademija/kursi-06-05-2020-20-05-2020-vadibas-gramatvediba/


Mācību programma “Nodokļu grāmatvedība”; tās mērķis – mācību procesa rezultātā izprast un apgūt nodokļus, to objektus, aprēķināšanas, deklarēšanas un maksāšanas kārtību.  Programma paredzēta grāmatvežiem, finanšu direktoriem, uzņēmuma vadītājiem un citiem interesentiem, kas vēlas nostiprināt savas zināšanas nodokļos. Mācību laikā tiks apskatīta nodokļu likumdošana un praktiski piemēri, tiks risināti uzdevumi, lai padziļināti izprastu LR nodokļu sistēmu.

Pasniedzēja: Mg.oec., doktorante, Latvijas Republikas sertificēta grāmatvede, nodokļu un grāmatvedības kursu pasniedzēja, ārpakalpojuma grāmatvede Aļona Irmeja.

Mācību norises laiks un vieta: 13.05.2020., 20.05.2020., 27.05.2020., 03.06.2020. un 10.06.2020. no 9.00 līdz 16.00

Graudu ielā 68, Rīgā

Programmas ilgums – 40 mācību stundas

Reģistrācija: https://www.lid.lv/bilances-akademija/kursi-13-05-2020-10-06-2020-nodoklu-gramatvediba/


Mācību programma “Dokumentu darba organizēšana atbilstoši “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas vadlīnijām (No 29.01.2020.)”; tās mērķis – izprast dokumentu pārvaldības būtību, svarīgākos normatīvos aktus un terminus; izstrādāt un noformēt dokumentus un to atvasinājumus atbilstoši jaunākajām normatīvo aktu prasībām. Veiksmīgi sagatavot elektroniskos dokumentus, izprast dokumentu apriti iestādē, arhīva darba pamatfunkcijas, kā arī iepazīties ar praktiskiem piemēriem un to pielietošanu.

Papildus kursa ietvaros būs praktiskie darbi dokumentu sagatavošanā un arhīvu pārvaldībā.

Pasniedzēja MBA Jolanta Brilte, SIA “Biznesa augstskola Turība’’ lektore, SIA ‘’Apmācību un tālākizglītības aģentūra’’ valdes priekšsēdētāja.

Mācību norises laiks un vieta: 21.05.2020. un 28.05.2020. no plkst. 09.00 līdz 16.00

Graudu ielā 68, Rīgā.

Programmas ilgums – 16 mācību stundas

Reģistrācija: https://www.lid.lv/bilances-akademija/kursi-21-05-2020-28-05-2020-dokumentu-darba-organizesana/


Mācību programma “Finanšu grāmatvedība”; tās mērķis – izglītības procesa rezultātā izprast un apgūt finanšu grāmatvedības uzskaites nianses un aktualitātes.

Pasniedzēja: Mg.oec. Laila Kelmere, LLU Finanšu un grāmatvedības institūta vieslektore, Grāmatvedības un finanšu koledžas docente, praktizējoša grāmatvede kopš 1998. gada, ar pieredzi kursu un lekciju pasniegšanā finanšu un grāmatvedības jomā.

Mācību norises laiks un vieta: 27.05.2020., 03.06.2020., 10.06.2020. un 17.06.2020. no 9.00 līdz 16.00 Graudu ielā 68, Rīgā

Programmas ilgums – 32 mācību stundas.

Reģistrācija: https://www.lid.lv/bilances-akademija/kursi-27-05-2020-17-06-2020-finansu-gramatvediba/