KURSI

Tuvāko tiešraides kursu, semināru tematus un norises laikus varat skatīt šeit!

Video formātā piedāvājam šādus kursus:


Piedāvājam iespēju pilnveidot zināšanas grāmatvedībā, dokumentu darba organizēšanā, projektu vadībā, juridiskajos un citos jautājumos.
Aicinām iepazīties ar mācību programmu aprakstiem. Saņemsiet apliecību par mācību kursa apgūšanu.


Tiksimies tiesšaistē un videoierakstos! 🙂