KURSI

Piedāvājam iespēju pilnveidot zināšanas grāmatvedībā, lietvedībā, juridiskajos un citos jautājumos klātienes kursos.
Ar precīzu kursu aprakstiem aicinām iepazīties zemāk. Pēc kursiem saņemsiet apliecību.

RUDENS SEMESTRIS

Mācību programma “Dokumentu darba organizēšana atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem no 2019. gada 1. janvāra”, tās mērķis – izprast dokumentu pārvaldības būtību, svarīgākos normatīvos aktus un terminus; izstrādāt un noformēt dokumentus un to atvasinājumus atbilstoši jaunākajām normatīvo aktu prasībām. Veiksmīgi sagatavot elektroniskos dokumentus, izprast dokumentu apriti iestādē, arhīva darba pamatfunkcijas, kā arī iepazīties ar praktiskiem piemēriem un to pielietošanu.

Papildus kursa ietvaros būs praktiskie darbi dokumentu sagatavošanā un arhīvu pārvaldībā.

Pasniedzēja: MBA Jolanta Brilte, SIA “Biznesa augstskola Turība’’ lektore, SIA ‘’Apmācību un tālākizglītības aģentūra’’ valdes priekšsēdētāja.

Mācību norises laiks un vieta: 24.10.2019. un 31.10.2019. no 9.00 līdz 16.00

Graudu ielā 68, Rīgā

Programmas ilgums – 16 mācību stundas

Reģistrācija: https://www.lid.lv/bilances-akademija/kursi-24-10-2019-dokumentu-darba-organizesana/


Mācību programma “Finanšu plānošanas un analīzes instrumenti“, tās mērķis – sniegt zināšanas par finanšu plānošanas un analīzes instrumentiem (informāciju), to nozīmi un pielietošanu lēmumu pieņemšanas procesā finanšu pārvaldībā uzņēmumā un šo lēmumu ietekmi uz uzņēmuma finansēšanu, aktīvu vadību, investīcijām, vērtības veidošanu un pelnītspēju, kā arī uzņēmuma finansiālās krīzes vai bankrota draudu prognozēšanu ar dažādām metodēm un to novēršanu.

Aicinām ņemt līdzi savu uzņēmumu gada pārskatus (vēlams par 3 gadiem) un kalkulatorus!

Praktiski varēsiet pielietot jauniegūtās zināšanas!

Pasniedzēja: Mg.oec., Mg.paed., Mg.agr. Anna Medne, BAT Finanšu un grāmatvedības programmas direktore; pieredzes bagāta lektore finanšu un grāmatvedības jomā; praktizējoša grāmatvede – konsultante komercuzņēmumā.

Mācību norises laiks un vieta: 05.11.2019. un 19.11.2019. no 10.00 līdz 17.00

Graudu ielā 68, Rīgā

Programmas ilgums – 16 mācību stundas

Reģistrācija: https://www.lid.lv/bilances-akademija/kursi-05-11-2019-finansu-planosanas-un-analizes-instrumenti/


Mācību programma “Publiskās uzstāšanās prasmes”, tās mērķis – sniegt praktiskus padomus, kā tikt galā ar stresu pirms publiskās uzstāšanās; kā gatavoties svarīgām darba prezentācijām; ko akcentēt PowerPoint prezentācijās; kā pastiprināt teiktā nozīmi un ietekmi; efektīvas metodes prezentācijas prasmju uzlabošanai; veidi kā un kur mācīties publisko runu pašmācības ceļā.

”Darba vidē ne vienmēr labāko novērtējumu dod kvalitatīvi izpildīts darbs, bet gan tā pareiza pasniegšana uzņēmuma vadībai un kolēģiem.

Iemācoties to darīt profesionāli, Jūs novērtēs un ļaus realizēt plānotos projektus. ”

Pasniedzēja: IMPA Tatjana Titareva, biznesa trenere, vieslektore biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolā RISEBA un LKA Latvijas Kultūras Koledžā. Pārzina publisko runu 14 gadus un pasniedz to kopš 2013.gada. Uzstājusies dažādām auditorijām: pašvaldību darbiniekiem, politiķiem, uzņēmējiem, jauniešiem u.c. no Latvijas, Eiropas, Āzijas, Āfrikas un Latīņamerikas. Ir pirmā amerikāņu publiskās runas kluba līdzdibinātāja Latvijā.

Mācību norises laiks un vieta: 05.11.2019. un 12.11.2019. no 10.00 līdz 17.00

Graudu ielā 68, Rīgā

Programmas ilgums – 16 mācību stundas

Reģistrācija: https://www.lid.lv/bilances-akademija/kursi-05-11-2019-publiskas-uzstasanas-prasmes/


Mācību programma “Nodokļu grāmatvedība”, tās mērķis – izprast un apgūt komercdarbības nodokļus, to objektus, aprēķināšanas, deklarēšanas un maksāšanas kārtību.

Pasniedzēja: Mg.oec., doktorante Aļona Irmeja, Latvijas Republikas sertificēta grāmatvede, nodokļu un grāmatvedības kursu pasniedzēja, ārpakalpojuma grāmatvede.

Mācību norises laiks un vieta: 06.11.2019., 13.11.2019., 20.11.2019. un 27.11.2019. no 9.00 līdz 16.00

Graudu ielā 68, Rīgā

Programmas ilgums – 32 mācību stundas

Reģistrācija: https://www.lid.lv/bilances-akademija/kursi-06-11-2019-nodoklu-gramatvediba/


Mācību programma “Projektu konceptu plānošana un prezentēšana finansējuma piesaistei”, tās mērķis – apvienojot projektu plānošanas teorētiskus aspektus ar pasniedzējas praktisko pieredzi, sniegt dalībniekiem izpratni par svarīgiem aspektiem jebkura projekta plānošanā, projekta koncepta noformēšanā un prezentēšanā potenciāliem sadarbības partneriem, finansētājiem un klientiem, kā arī iegūtās teorētiskas zināšanas pielietot un izmēģināt praksē, sagatavojot un noformējot savu projektu idejas.

 ”’Viens no veiksmīga projekta iznākuma faktoriem ir tā detalizēta plānošana.

Ieguldiet tajā laiku un jūs redzēsiet atšķirību projekta realizācijas un nobeiguma stadijā.”

Pasniedzēja: IMPA Tatjana Titareva ir projektu vadītāja ar 14 gadu darba pieredzi valsts un nevalstiskajā sektorā Latvijā un ārzemēs. Šobrīd Tatjana ir ārštata projektu vadītāja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM) un Latvijas Būvinženieru Savienībā (LBS), kā arī lasa lekcijas par projektu vadību klātienē un tālmācības formātā augstskolās un mūžizglītības kursos. Tatjanas pirmā izglītība ir uzņēmējdarbības vadībā un otrā – sabiedrības pārvaldē. Tatjana ir sieviešu-uzņēmēju organizācijas “Līdere” un Latvijas Nacionālā projektu vadības asociācijas (LNPVA) biedre. Viņa brīvi pārvalda latviešu, krievu un angļu valodas, kā arī pamatlīmenī zina piecas Eiropas un Āzijas valodas.

Mācību norises laiks un vieta: 13.11.2019. un 20.11.2019. no 10.00 līdz 17.00

Graudu ielā 68, Rīgā

Programmas ilgums – 16 mācību stundas

Reģistrācija: https://www.lid.lv/bilances-akademija/kursi-13-11-2019-projektu-planosana-prezentesana/


ZIEMAS / PAVASARA SEMESTRIS

Mācību programma “Personāls un darba samaksa” kvalifikācijas celšanai darba attiecību jautājumos praktizējošiem grāmatvežiem un lietvedības speciālistiem; tās mērķis – apgūt darbinieku atlases, pieņemšanas, atbrīvošanas procesus; pareizu Darba līguma sastādīšanu un saistošo dokumentu izveidi; darba samaksas noteikšanu, aprēķināšanu un ziņu sniegšanu Valsts ieņēmumu dienestam.

Pasniedzēja: Mg.oec. Inga Pumpure, grāmatvede – ārpakalpojumu sniedzēja, grāmatvedības un nodokļu konsultante, kursu un semināru lektore, ISO sertificēto grāmatvežu asociācijas valdes locekle, SIA KIF Biznesa komplekss direktore, Latvijas Biznesa un profesionālo sieviešu asociācijas prezidente

Mācību norises laiks un vieta: 07.01.2020., 14.01.2020., 21.01.2020. un 28.01.2020. no 10.00 līdz 17.00

Graudu ielā 68, Rīgā

Programmas ilgums – 32 mācību stundas

Reģistrācija: https://www.lid.lv/bilances-akademija/kursi-07-01-2020-personals-un-darba-samaksa/