KURSI

Tuvāko tiešraides kursu, semināru tematus un norises laikus varat skatīt šeit!

Video formātā piedāvājam šādus kursus:


Piedāvājam iespēju pilnveidot zināšanas grāmatvedībā, dokumentu darba organizēšanā, projektu vadībā, juridiskajos un citos jautājumos.
Aicinām iepazīties ar mācību programmu aprakstiem. Saņemsiet apliecību par mācību kursa apgūšanu.


RUDENS SEMESTRIS

Kursus “Nodokļu grāmatvedība” piedāvājam grāmatvežiem, finanšu direktoriem, uzņēmuma vadītājiem un citiem interesentiem, kas vēlas nostiprināt savas zināšanas nodokļos.

Mācību laikā tiks apskatīta nodokļu likumdošana un praktiski piemēri, tiks risināti uzdevumi, lai padziļināti izprastu LR  nodokļu sistēmu.

Mācību mērķis – mācību procesa rezultātā izprast un apgūt nodokļus, to objektus, aprēķināšanas, deklarēšanas un maksāšanas kārtību.

Lektore: Mg.oec., doktorante, Latvijas Republikas sertificēta grāmatvede, nodokļu un grāmatvedības kursu pasniedzēja, ārpakalpojuma grāmatvede Aļona Irmeja.

Programmas ilgums: 40 mācību stundas, 5 nodarbības klātienē, katru reizi – 8 mācību stundas (viena mācību stunda – 45 min.).

Informācija un pieteikšanās: https://www.lid.lv/bilances-akademija/kursi-nodoklu-gramatvediba-22-09-2020-20-10-2020/


Kursus “Personāls un darba samaksa interneta tiešraidē un video ierakstā piedāvājam kvalifikācijas celšanai darba attiecību jautājumos praktizējošiem grāmatvežiem un lietvedības speciālistiem.

Mācību mērķis – apgūt darbinieku atlases, pieņemšanas, atbrīvošanas procesus; pareizu Darba līguma sastādīšanu un saistošo dokumentu izveidi; darba samaksas noteikšanu, aprēķināšanu un ziņu sniegšanu Valsts ieņēmumu dienestam.

Lektore: Mg.oec. Inga Pumpure, grāmatvede – ārpakalpojumu sniedzēja, konsultante grāmatvedības un nodokļu jomā, kursu un semināru lektore, Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas biedrs, SIA KIF Biznesa komplekss direktore.

Programmas ilgums: 32 mācību stundas, 8 interneta tiešraides nodarbības (viena mācību stunda – 45 min.).

Pēc katras e-nodarbības ir pieejams nodarbības video ieraksts, tāpēc interesentiem ir iespēja pievienoties mācībām kursa laikā!

Pēc 24.11.2020. būs pieejams pilns mācību kursa video ieraksts!

Informācija un pieteikšanās: https://www.lid.lv/bilances-akademija/kursi-personals-un-darba-samaksa-interneta-tiesraide-un-video-ieraksta-22-09-2020-24-11-2020/


vadibas-gramatvediba

Vadības grāmatvedība ir nākamais grāmatvedības posms, kurš seko pēc finanšu grāmatvedības datu uzskaites un novērtēšanas, un pēc būtības ir uzņēmuma komercnoslēpums.

Mācību mērķis – apgūt un izprast izmaksu iedalījumu, pašizmaksas aprēķinus un budžetu veidošanu. Izzināt informācijas sagatavošanu svarīgu lēmumu pieņemšanai, kas nodrošina uzņēmuma turpmāko attīstību. Uzzīmēt lēmumu pieņemšanas “koku”.

Lektore: Mg.oec., Mg.paed., Mg.agr. Anna Medne, BAT Finanšu vadības un grāmatvedības programmu direktore; pieredzes bagāta lektore finanšu un grāmatvedības jomā; praktizējoša grāmatvede – konsultante komercuzņēmumā.

Programmas ilgums: 24 mācību stundas, 3 nodarbības klātienē, katru reizi – 8 mācību stundas (viena mācību stunda – 45 min.).

Informācija un pieteikšanās: https://www.lid.lv/bilances-akademija/kursi-vadibas-gramatvediba-21-10-2020-04-11-2020/


Kursu “Datorizētā grāmatvedība” mērķis – apgūt pilnu finanšu grāmatvedības ciklu, grāmatojot grāmatvedības dokumentus un apstrādājot to grāmatvedības datorprogrammā „Zalktis” .

Lektore: Mg.oec., doktorante, Latvijas Republikas sertificēta grāmatvede, nodokļu un grāmatvedības kursu pasniedzēja, ārpakalpojuma grāmatvede Aļona Irmeja.

Programmas ilgums: 40 mācību stundas, 5 nodarbības klātienē, katru reizi – 8 mācību stundas (viena mācību stunda – 45 min.).

Informācija un pieteikšanās: https://www.lid.lv/bilances-akademija/kursi-datorizeta-gramatvediba-03-11-2020-01-12-2020/


finansu-planosanas-analizes-iznstrumenti

Kursu “Finanšu plānošanas un analīzes instrumenti” mērķis – sniegt zināšanas par finanšu plānošanas un analīzes instrumentiem (informāciju), to nozīmi un pielietošanu lēmumu pieņemšanas procesā finanšu pārvaldībā uzņēmumā un šo lēmumu ietekmi uz uzņēmuma finansēšanu, aktīvu vadību, investīcijām, vērtības veidošanu un pelnītspēju, kā arī uzņēmuma finansiālās krīzes vai bankrota draudu prognozēšanu ar dažādām metodēm un to novēršanu.

Aicinām ņemt līdzi savu uzņēmumu gada pārskatus (vēlams par 3 gadiem) un kalkulatorus!

Praktiski varēsiet pielietot jauniegūtās zināšanas!

Lektore: Mg.oec., Mg.paed., Mg.agr. Anna Medne, BAT Finanšu vadības un grāmatvedības programmu direktore; pieredzes bagāta lektore finanšu un grāmatvedības jomā; praktizējoša grāmatvede – konsultante komercuzņēmumā.

Programmas ilgums: 16 mācību stundas,2 nodarbības klātienē, katru reizi – 8 mācību stundas (viena mācību stunda – 45 min.).

Informācija un pieteikšanās: https://www.lid.lv/bilances-akademija/kursi-finansu-planosanas-un-analizes-instrumenti-02-12-2020-un-09-12-2020/