KURSI

Piedāvājam iespēju pilnveidot zināšanas grāmatvedībā, dokumentu darba organizēšanā, projektu vadībā, juridiskajos un citos jautājumos klātienes kursos.
Aicinām iepazīties ar precīziem mācību programmu aprakstiem. Saņemsiet apliecību par mācību kursa apgūšanu.

ZIEMAS / PAVASARA SEMESTRIS

Mācību programma “Personāls un darba samaksa” kvalifikācijas celšanai darba attiecību jautājumos praktizējošiem grāmatvežiem un lietvedības speciālistiem; tās mērķis – apgūt darbinieku atlases, pieņemšanas, atbrīvošanas procesus; pareizu Darba līguma sastādīšanu un saistošo dokumentu izveidi; darba samaksas noteikšanu, aprēķināšanu un ziņu sniegšanu Valsts ieņēmumu dienestam.

Pasniedzēja: Mg.oec. Inga Pumpure, grāmatvede – ārpakalpojumu sniedzēja, grāmatvedības un nodokļu konsultante, kursu un semināru lektore, ISO sertificēto grāmatvežu asociācijas valdes locekle, SIA KIF Biznesa komplekss direktore, Latvijas Biznesa un profesionālo sieviešu asociācijas prezidente

Mācību norises laiks un vieta: 07.01.2020., 14.01.2020., 21.01.2020. un 28.01.2020. no 10.00 līdz 17.00

Graudu ielā 68, Rīgā

Programmas ilgums – 32 mācību stundas

Reģistrācija: https://www.lid.lv/bilances-akademija/kursi-07-01-2020-personals-un-darba-samaksa/


Mācību programma “Publiskās uzstāšanās prasmes”; tās mērķis – sniegt praktiskus padomus, kā tikt galā ar stresu pirms publiskās uzstāšanās; kā gatavoties svarīgām darba prezentācijām; ko akcentēt PowerPoint prezentācijās; kā pastiprināt teiktā nozīmi un ietekmi; efektīvas metodes prezentācijas prasmju uzlabošanai; veidi kā un kur mācīties publisko runu pašmācības ceļā.

Pasniedzēja: IMPA Tatjana Titareva, biznesa trenere, vieslektore biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolā RISEBA un LKA Latvijas Kultūras Koledžā. Pārzina publisko runu 14 gadus un pasniedz to kopš 2013.gada. Uzstājusies dažādām auditorijām: pašvaldību darbiniekiem, politiķiem, uzņēmējiem, jauniešiem u.c. no Latvijas, Eiropas, Āzijas, Āfrikas un Latīņamerikas. Ir pirmā amerikāņu publiskās runas kluba līdzdibinātāja Latvijā.

Mācību norises laiks un vieta: 15.01.2020. un 22.01.2020. no 10.00 līdz 17.00

Graudu ielā 68, Rīgā

Programmas ilgums – 16 mācību stundas

Reģistrācija: https://www.lid.lv/bilances-akademija/kursi-15-01-2020-publiskas-uzstasanas-prasmes/


Mācību programma “Grāmatvedības pamati”; tās mērķis – apgūt un izprast grāmatvedības organizācijas, grāmatvedības objektu uzskaites pamatprincipus un metodes uzņēmuma grāmatvedībā, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un iegūt praktiskas iemaņas vienkāršotas uzskaites organizēšanā, bilances un peļņas vai zaudējuma aprēķina sagatavošanā.

Pasniedzēja: Mg.oec. Laila Kelmere, LLU Finanšu un grāmatvedības institūta vieslektore, Grāmatvedības un finanšu koledžas docente, praktizējoša grāmatvede kopš 1998. gada, ar pieredzi kursu un lekciju pasniegšanā finanšu un grāmatvedības jomā.

Mācību norises laiks un vieta: 22.01.2020., 29.01.2020., 05.02.2020. un 12.02.2020. no 9.00 līdz 16.00

Graudu ielā 68, Rīgā

Programmas ilgums – 32 mācību stundas

Reģistrācija: https://www.lid.lv/bilances-akademija/kursi-22-01-2020-gramatvedibas-pamati/


Mācību programma “Dokumentu darba organizēšana atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem”; tās mērķis – izprast dokumentu pārvaldības būtību, svarīgākos normatīvos aktus un terminus; izstrādāt un noformēt dokumentus un to atvasinājumus atbilstoši jaunākajām normatīvo aktu prasībām. Veiksmīgi sagatavot elektroniskos dokumentus, izprast dokumentu apriti iestādē, arhīva darba pamatfunkcijas, kā arī iepazīties ar praktiskiem piemēriem un to pielietošanu.

Papildus kursa ietvaros būs praktiskie darbi dokumentu sagatavošanā un arhīvu pārvaldībā.

Pasniedzēja: MBA Jolanta Brilte, SIA “Biznesa augstskola Turība’’ lektore, SIA ‘’Apmācību un tālākizglītības aģentūra’’ valdes priekšsēdētāja

Mācību norises laiks un vieta: 23.01.2020. un 30.01.2020. no 9.00 līdz 16.00

Graudu ielā 68, Rīgā

Programmas ilgums – 16 mācību stundas

Reģistrācija: https://www.lid.lv/bilances-akademija/kursi-23-01-2020-dokumentu-darba-organizesana/


Mācību programma “Projektu konceptu plānošana un prezentēšana”; tās mērķis – apvienojot projektu plānošanas teorētiskus aspektus ar pasniedzējas praktisko pieredzi, sniegt dalībniekiem izpratni par svarīgiem aspektiem jebkura projekta plānošanā, projekta koncepta noformēšanā un prezentēšanā potenciāliem sadarbības partneriem, finansētājiem un klientiem, kā arī iegūtās teorētiskas zināšanas pielietot un izmēģināt praksē, sagatavojot un noformējot savu projektu idejas.

Pasniedzēja IMPA Tatjana Titareva, projektu vadītāja ar 14 gadu darba pieredzi valsts un nevalstiskajā sektorā Latvijā un ārzemēs. Tatjana ir ārštata projektu vadītāja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM) un Latvijas Būvinženieru Savienībā (LBS), kā arī lasa lekcijas par projektu vadību klātienē un tālmācības formātā augstskolās un mūžizglītības kursos. Tatjanas pirmā izglītība ir uzņēmējdarbības vadībā un otrā – sabiedrības pārvaldē. Tatjana ir arī Latvijas Nacionālā projektu vadības asociācijas (LNPVA) biedre.

Mācību norises laiks un vieta: 12.02.2020. un 19.02.2020. no 10.00 līdz 17.00

Graudu ielā 68, Rīgā

Programmas ilgums – 16 mācību stundas

Reģistrācija: https://www.lid.lv/bilances-akademija/kursi-12-02-2020-projektu-konceptu-planosana-un-prezentesana/