KURSI

Piedāvājam iespēju pilnveidot zināšanas grāmatvedībā, lietvedībā, juridiskajos un citos jautājumos klātienes kursos.
Ar precīzu kursu aprakstiem aicinām iepazīties zemāk. Pēc kursiem saņemsiet apliecību.

RUDENS SEMESTRIS

Mācību programma “Vadības grāmatvedība”; tās mērķis – apgūt un izprast izmaksu iedalījumu, pašizmaksas aprēķinus un budžetu veidošanu, informācijas sagatavošanu svarīgu lēmumu pieņemšanai, kas nodrošina uzņēmuma turpmāko attīstību. Veikt uzņēmuma saimnieciskās darbības finanšu rādītāju analīzi un novērtēt tā darbību.

Pasniedzēja: Mg.oec., Mg.paed., Mg.agr. Anna Medne,  SIA “Biznesa augstskola Turība’’ Finanšu un grāmatvedības programmas direktore, pieredzes bagāta lektore finanšu un grāmatvedības jomā, praktizējoša grāmatvede – konsultante komercuzņēmumā.

Mācību norises laiks un vieta: 21.08.2019., 28.08.2019., 04.09.2019. un 11.09.2019. no 10:00 līdz 17:00.

Graudu ielā 68, Rīgā.

Programmas ilgums – 32 mācību stundas.

Reģistrācija: https://www.lid.lv/bilances-akademija/kursi-21-08-2019-vadibas-gramatvediba-anna-medne/


Mācību programma “Finanšu plānošanas un analīzes instrumenti”, tās mērķis – sniegt zināšanas par finanšu plānošanas un analīzes instrumentiem (informāciju), to nozīmi un pielietošanu lēmumu pieņemšanas procesā finanšu pārvaldībā uzņēmumā un šo lēmumu ietekmi uz uzņēmuma finansēšanu, aktīvu vadību, investīcijām, vērtības veidošanu un pelnītspēju, kā arī uzņēmuma finansiālās krīzes vai bankrota draudu prognozēšanu ar dažādām metodēm un to novēršanu.

Pasniedzēja: Mg.oec., Mg.paed., Mg.agr. Anna Medne,  SIA “Biznesa augstskola Turība’’ Finanšu un grāmatvedības programmas direktore, pieredzes bagāta lektore finanšu un grāmatvedības jomā, praktizējoša grāmatvede – konsultante komercuzņēmumā.

Mācību norises laiks un vieta: 22.08.2019. un 29.08.2019. no 10:00 līdz 17:00.

Graudu ielā 68, Rīgā.

Programmas ilgums – 16 mācību stundas.

Reģistrācija: https://www.lid.lv/bilances-akademija/kursi-22-08-2019-finansu-planosanas-un-analizes-instrumenti/


Mācību programma “Grāmatvedības pamati”, tās mērķis – apgūt un izprast grāmatvedības organizācijas, grāmatvedības objektu uzskaites pamatprincipus un metodes uzņēmuma grāmatvedībā, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un iegūt praktiskas iemaņas vienkāršotas uzskaites organizēšanā, bilances un peļņas vai zaudējuma aprēķina sagatavošanā.

Pasniedzēja: Mg.oec. Laila Kelmere, LLU Finanšu un grāmatvedības institūta vieslektore, Grāmatvedības un finanšu koledžas docente, praktizējoša grāmatvede kopš 1998. gada, ar pieredzi kursu un lekciju pasniegšanā finanšu un grāmatvedības jomā.

Mācību norises laiks un vieta: 22.08.2019., 29.08.2019., 04.09.2019. un 11.09.2019. no 9:00 līdz 16:00.

Graudu ielā 68, Rīgā.

Programmas ilgums – 32 mācību stundas.

Reģistrācija: https://www.lid.lv/bilances-akademija/gramatvedibas-pamati-22-08-2019/


MĀCĪBU SEMESTRA JAUNUMS – SADARBĪBĀ AR BANKU AUGSTSKOLU!

Mācību programma “E-komercijas darījumi un grāmatvedības uzskaite”; tās mērķis – apgūt un izprast elektroniskās komunikācijas un digitālo datu transakcijas, kas ir saistītas ar preču un pakalpojumu pirkšanu un pārdošanu tiešsaistē, elektronisko norēķinu sistēmas, reklāmas izvietošanu e-vietnēs un šo darījumu grāmatvedības uzskaiti.

Pasniedzēji:

MBA Eduards Aksjoņenko, uzņēmējs, konsultants, Banku Augstskolas Mārketinga un Produktu attīstības daļas vadītājs un pasniedzējs, specializācija – e-komercijas stratēģiju izstrāde

un

MBA, Ph.D.cand. Ieva Kozlovska, Banku Augstskolas pasniedzēja, specializācija – grāmatvedība, audits, nodokļi.

Mācību norises laiks un vieta: 25.09.2019., 02.10.2019., 04.10.2019., 11.10.2019. un 16.10.2019. no 9.00 līdz 16.00.

K. Valdemāra ielā 161, Rīgā.

Programmas ilgums – 40 mācību stundas

Reģistrācija: https://www.lid.lv/bilances-akademija/kursi-25-09-2019-e-komercijas-darijumi-un-gramatvedibas-uzskaite/