NODOKĻU GRĀMATVEDĪBA: PAMATI – kursu videoieraksts


NOPIRKT

Šis mācību kurss Jums palīdzēs izprast un apgūt nodokļus, to objektus, aprēķināšanas, deklarēšanas un maksāšanas kārtību pamata līmenī. Mācību programma paredzēta ne-grāmatvežiem – iesācējiem, ar pamata zināšanām grāmatvedībā, tiem, kuri vēlas atjaunot savas zināšanas, uzņēmuma vadītājiem, studentiem, un citiem interesentiem. Mācību laikā tiks apskatīta nodokļu likumdošana, praktiski piemēri, tiks risināti uzdevumi, lai izprastu LR nodokļu sistēmu.

Lektore: Mg. oec. Aļona Irmeja, doktorante, Latvijas Republikas sertificēta grāmatvede, nodokļu un grāmatvedības kursu pasniedzēja, ārpakalpojuma grāmatvede.

MĀCĪBU PROGRAMMA:

 1. Nodokļu sistēma LR: nodokļu veidi, to objekti, nodokļu deklarēšanas un maksāšanas kārtība. Nodokļu maksātāja pienākumi, tiesības un atbildība. Nodokļu pārbaudes. Praktiski piemēri.
 2. Mikrouzņēmumu nodoklis (MUN): nodokļa maksātāji, ierobežojumi MUN maksātājiem. MUN aprēķināšana, deklarēšana un maksāšana. Darbinieku sociālās garantijas un nodokļu atvieglojumi. Deklarācijas aizpildīšana.
 3. Dabas resursu nodoklis: nodokļa objekti un aprēķināšana. Atbrīvojumi.
 4. Akcīzes nodoklis: nodokļa objekti. Atbrīvojumi no nodokļa.
 5. Nekustamā īpašuma nodoklis: nodokļa objekti, maksāšanas kārtība. Atbrīvojumi no nodokļa.
 6. Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis: nodokļa objekts un maksātāji, maksāšanas kārtība, atbrīvojumi. Dažādas praktiska situācijas.
 7. Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI): sociāli apdrošināmās personas un to reģistrācija. VSAOI objekts. VSAOI likmes, aprēķināšanas, deklarēšanas un maksāšanas kārtība.
 8. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN): IIN objekti un progresīvās likmes. Ar nodokli neapliekamie ienākumi. Atvieglojumi. Algas nodokļa aprēķināšana. Paziņojumi par fiziskajām personām izmaksātajām summām. Gada ienākumu deklarācija. 2020. gada IIN izmaiņas.
 9. Pašnodarbinātas personas nodokļi:kādus nodokļa veidus var izvēlēties maksāt saimnieciskās darbības veicēji: IIN vispārējā kārtībā, mikrouzņēmuma nodoklis vai patentmaksa. Katra nodokļa veida īpatnības un uzskaite, atskaites.
 10. Pievienotās vērtības nodoklis (PVN): PVN darījumi, likmes, neapliekami darījumi. Priekšnodoklis un to korekcija. Priekšnodokļa atgriešana no ES dalībvalstīm. Darījumi ar ES un trešajām valstīm. Īpašās PVN piemērošanas kārtības (ar lietotām mantām, būvniecībā, metāllūžņos u.c.), PVN deklarācija un pielikumi. Praktiski piemēri un uzdevumi. 2020. gada PVN izmaiņas.
 11. Uzņēmumu ienākuma nodoklis (UIN): UIN aprēķināšana un deklarēšana. Ar nodokli apliekamie objekti un bāze. Nodokļa likmes pielietošana. Ar saimniecisko darbību nesaistīti izdevumi, īpaši uzskaitāmie izdevumi. Pārejas noteikumi. UIN deklarācija.

Kursu videoieraksts sastāv no desmit nodarbībām ar 60 daļām ar kopējo garumu ~1885 min!
Kursu “NODOKĻU GRĀMATVEDĪBA: PAMATI” ieraksts tika veikts no 2020. gada 5. maija līdz 4. jūnijam.


Atšķirībā no studijā speciāli veidotiem un montētiem apmācību video, šis ir dzīvs ieraksts no reāli notikušiem kursiem, kas nozīmē, ka Jums ir iespēja dzirdēt arī kursu dalībnieku uzdotos jautājumus un lektora sniegtās atbildes uz tiem. Zināmā mērā, piedāvātos ierakstus var saukt par dokumentālu video,- bez aktieriem un inscenējuma.
Jūsu ērtībām apjomīgais  videoieraksts ir sadalīts vairākās daļās, kuras ievietotas secīgi, iespēju robežās pieturoties attiecīgajam tematam.
Saņemsiet arī lektora sagatavotos izdales materiālus.


Lai noskatītos kursus video formātā, Jums ir jāautorizējas.
Iegādājieties piekļuves paroles e-veikalā www.lid.lv, klikšķinot uz zemāk norādītās saites – Nopirkt.
NOPIRKT
Cena žurnālu un portāla abonentiem: €239+ PVN, pārējiem: 249+ PVN.

Ja jums ir jautājumi par iegādi, lūdzu, sazinieties ar Klientu servisu pa tālruni 67606110, vai e-pastu: lid@lid.lv