KONTAKTI

“Lietišķās informācijas dienests”, SIA
Juridiskā un faktiskā adrese: Graudu iela 68, Rīga LV-1058
Tālrunis: 67606110
Fakss: 67606120
e-pasts: lid@lid.lv
Skype: lid.lv
Rekvizīti
Izdevniecība: Lietišķās informācijas dienests, SIA
LR UR Nr.: 40003129738
PVN maks. kods: LV 40003129738
Norēķinu konts:
AS “SEB BANKA”, kods: UNLALV2X, konts: LV45UNLA0001009467937;
AS “SWEDBANK”, kods: HABALV22, konts: LV30HABA0551016892706

Ja vēlaties sazināties ar mums, uzdot jautājumus, nosūtīt mums Jūsu komentārus, atsauksmes un ierosinājumus, aicinām izmantot šo FORMU!