LEKTORI


Mg. оec.
MAIJA GREBENKO
ir praktiskās grāmatvedības speciāliste un konsultante, ilggadīga žurnāla Bilance rakstu autore un galvenā redaktore, ISO sertificēto Grāmatvežu asociācijas valdes locekle, vairāku grāmatvedības grāmatu autore.
E-seminārs: Jauno Darba likuma grozījumu tiešā ietekme un saistība ar uzņēmumu un iestāžu grāmatvedības uzskaiti
Video seminārs: Jauno algas nodokļa grāmatiņu (NG) lietošanas praktiskie aspekti grāmatvedības konsultanta redzējumā.
Video seminārs: Nozīmīgākais par atvaļinājumiem. Atvaļinājumu naudas aprēķināšana. Problemātiskie gadījumi.
Video seminārs: Komandējumi un darba braucieni


ieva_liepinaIEVA LIEPIŅA 
– lektore, sertificēta nodokļu konsultante, zvērināta revidente, SIA Ievas Liepiņas birojs valdes locekle,  Mag. oec..
IZBRAUKUMU SEMINĀRU CIKLS DIENVIDITĀLIJĀ! : Gada pārskats ceļā uz jaunā likuma prasībām un aktuālākie nodokļu un uzskaites jautājumi grāmatveža, finansista un vadītāja (īpašnieka) ikdienas darbā
Video seminārs: Aktuālākais būvniecības grāmatvedībā. Līgumi. PVN piemērošanas īpatnības.
Video kursi:
Kvalifikācijas celšanas kursi praktizējošiem grāmatvežiem. 

vita_zarina__sem
VITA ZARIŅA – Ekonomikas doktore, biznesa augstskolas Turība Uzņēmējdarbības vadības fakultātes dekāne.
Video seminārs: Pamatlīdzekļu uzskaite un novērtēšana

 

 

edgars_bisenieks__sem
EDGARS BISENIEKS, Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes Netiešo nodokļu metodikas daļas vadītāja vietnieks.
Seminārs : Aktuālākais PVN piemērošanā. Darījuma partneru uzticamības pārbaude un darījuma risku novērtēšana. Tipiskākās situācijas un to risinājumi

 

janovica_new
Mg.oec. NELDA JANOVIČA, zvērināta revidente, sertificēta nodokļu konsultante, sertificēts koučs, SIA Audita Grupa un Nodokļu Konsultatīvais Birojs valdes locekle.
Seminārs: Jaunieviestā valdes locekļu atbildība par nodokļu parādiem. Atlīdzība valdes locekļiem un citi visaktuālākie nodokļu piemērošanas jautājumi zvērināta revidenta skatījumā

ilze_jankova__sem2
ILZE JANKOVA,
Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes direktora vietniece
Seminārs: Valsts ieņēmumu dienesta EDS iesniedzamā informācija un pieejamie pārskati. Aktuālākais EDS lietošanā – esošās un gaidāmās novitātes. VID “publiskās” datu bāzes
Video seminārs: Izmaiņas VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā un jauno elektronisko algas nodokļa grāmatiņu (no 01.06.2014) darbības un lietošanas kārtība.
alona_irmeja
Mg.oec., doktorante AĻONA IRMEJA
Kursi: Datorizētā grāmatvedība (izmantojot datorprogrammu ZALKTIS)

 

 

anna_medne__sem
Mg.oec., Mg.paed. ANNA MEDNE
Kursi:
Kā noteikt uzņēmuma darbības efektivitāti un tā vērtību
Kursi: Komercdarbības grāmatvedības pamati

 

 

inguna_leibus_100x150


Dr. oec.
INGUNA LEIBUS,
Latvijas Lauksaimniecības universitātes Finanšu un grāmatvedības institūta profesore, piecos atkārtotos izdevumos izdotās grāmatas „Pašnodarbinātā grāmatvedība un nodokļi”  un citu grāmatu autore
Kursi: Nodokļu grāmatvedība
Video – seminārs : Nodokļu aktualitātes pašnodarbinātajiem: saimnieciskās darbības veicējiem, IK un ZS īpašniekiem. Mikrouzņēmumu nodokļa izmaiņas 2015. gadā un to ietekme uz nodokļu aprēķināšanu un maksāšanu

liga_kokare__sem

LĪGA KOKARE, Sociālo zinātņu maģistra grāds sabiedrības vadībā, Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Kancelejas vadītāja.
Video kursi: Lietvedība. Ievads dokumentu pārvaldībā. Teorija un prakse

 

 

maija_kuda__sem

 

MAIJA ĶUDA, Mg. oec, Grāmatvežu sertifikācijas centra izpilddirektore, koledžas Grāmatvedība un Finanses finanšu grāmatvedības pasniedzēja.
Video seminārs: Uzskaites aktualitātes būvniecībā, no 1. oktobra spēkā stājoties jaunajam Būvniecības likumam