TIESISKĀ INFORMĀCIJA

1. Reģistrācijas saistības:

Attiecībā uz reģistrēšanos Jūs piekrītat:

a) sniegt par sevi pareizu, patiesu un pilnīgu informāciju, kā tas tiek prasīts Pakalpojumu pasūtījuma reģistrācijas formā (šī informācija ir «Reģistrācijas dati»);
b) uzturēt un nekavējoties mainīt reģistrācijas datus, lai tie saturētu pareizu, precīzu, patiesu un pilnīgu informāciju.
Jūs esat atbildīgs par savas paroles konfidencialitāti, kā arī pilnībā nesat atbildību par visām darbībām, kas tiek veiktas ar Jūsu paroli. Jūs piekrītat:

a) nekavējoties informēt SIA «Lietišķās informācijas dienests», par jebkuru Jūsu paroles neatļautu izmantošanas gadījumu, vai jebkuru citu drošības pārkāpumu;
b) pārliecināties, ka esat izgājis no savas autorizācijas, katras lietošanas sesijas beigās.

2. Pakalpojumu lietošanas noteikumi

Jūs esat pilnībā atbildīgs par pakalpojumu saņemšanas iespējām no Jūsu puses. Sakarā ar to, ka minētās pakalpojumu saņemšanas iespējas var būt saistītas ar maksājumiem trešajām personām (piemēram, interneta pakalpojumu sniedzējam), Jūs esat atbildīgs par šo maksājumu izpildi.

Jūs saprotat un piekrītat, ka Jūs, nevis Lietišķās informācijas dienests, esat pilnā mērā atbildīgs par visu saturu, ko Jūs ievadāt tīklā, sūtot e-pastu, nododot vai jebkurā citā veidā padarot pieejamu ar Pakalpojumu starpniecību.

Jūs piekrītat nelietot Pakalpojumus, lai ievadītu tīklā, sūtītu, nosūtītu ar e-pasta palīdzību, nodotu vai darītu jebkurā citā veidā pieejamu jebkāda veida saturu, kas skaitās nelikumīgs un/vai pārkāpj kāda tiesības; ļaunprātīgi izmantotu trešo personu datus; manipulētu ar identifikācijas informāciju, ar nolūku slēpt jebkāda veida satura, kas tiek nodots ar Pakalpojumu starpniecību, izcelsmi, lai ievadītu tīklā, sūtītu, nosūtītu ar e-pasta palīdzību, nodotu vai darītu jebkurā citā veidā pieejamu jebkāda veida materiālu, kas satur datorvīrusu(s) un/vai jebkāda cita veida datora kodus, failus vai programmas, kas ir paredzētas jebkādu citu datorprogrammu, datora aparatūras un/vai telekomunikāciju aparatūras darbības izbeigšanai, ierobežošanai un/vai iznīcināšanai; savāktu, uzglabātu un nodotu citu lietotāju datus trešajām personām.

Produktu satura pilnīgi vai daļēji pārpublicējumi tikai ar izdevēja rakstisku atļauju.

Citēšanas gadījumā atsauce uz izdevniecību “Lietišķās informācijas dienests” obligāta.

3. Konfidencialitāte

Konfidencialitātes noteikumi attiecas uz to, kā «Lietišķās informācijas dienests» izturas pret personālo identificējamo informāciju, kuru «Lietišķās informācijas dienests» iegūst, kad Jūs lietojat «Lietišķās informācijas dienests» pakalpojumus. Jūs piekrītat, ka visi jūsu sniegtie dati tiks apstrādāti «Lietišķās informācijas dienests» datubāzēs un uzglabāti šajās datubāzēs.
«Lietišķās informācijas dienests» iegūst personālo identificējamo informāciju brīdī, kad Jūs reģistrējaties «Lietišķās informācijas dienests» pakalpojumu saņemšanai. Pēc reģistrācijas «Lietišķās informācijas dienests» mājas lapā un parakstīšanās uz Pakalpojumu saņemšanu, Jūs kļūstat par «Lietišķās informācijas dienests» autorizēto lietotāju. «Lietišķās informācijas dienests» automātiski saņem un reģistrē mūsu serveros informāciju no jūsu interneta pārlūkprogrammas, tai skaitā Jūsu IP adresi, informāciju par cookie un Jūsu pieprasīto adresi.
Ievākto informāciju «Lietišķās informācijas dienests» izmanto sekojošiem mērķiem:
lai izpildītu Jūsu pieprasījumus attiecībā uz Jums piedāvājamajiem produktiem un pakalpojumiem un, lai informētu Jūs par «Lietišķās informācijas dienests» un trešo personu piedāvājumiem un pakalpojumiem. «Lietišķās informācijas dienests» apņemas nevienam neizpaust Jūsu personālo identificējamo informāciju. «Lietišķās informācijas dienests» var nodot Jūsu personālo identificējamo informāciju trešajām personām, sekojošos gadījumos:
a) ja mums ir Jūsu piekrišana, informācijas nodošanai;
b) ja mums ir nepieciešams nodot Jūsu informāciju tālāk, lai sniegtu Jums Jūsu pasūtīto produktu vai pakalpojumu;
c) ja doto informāciju, likumā noteiktā kārtībā, ir pieprasījušas attiecīgas valsts iestādes.

«Lietišķās informācijas dienests» Jums piedāvā iespēju jebkurā laikā izrediģēt informāciju un uzstādījumus, kas atrodas «Lietišķās informācijas dienests» mājas lapā. Lai nodrošinātu Jūsu konfidencialitāti un drošību, informāciju, kas atrodas «Lietišķās informācijas dienests» mājas lapā, ir aizsargāta ar paroli.

Izmaiņas konfidencialitātes noteikumos:
«Lietišķās informācijas dienests» laiku pa laikam var mainīt un/vai papildināt šos konfidencialitātes noteikumus. Ja mēs veiksim jebkāda veida izmaiņas, Jūsu personālās informācijas lietošanas noteikumos, mēs Jūs informēsim par to, izvietojot paziņojumu, mūsu mājas lapas redzamā vietā!