Vadības grāmatvedība – kursu videoieraksts

NOPIRKT

Vadības grāmatvedība ir nākamais grāmatvedības posms, kurš seko pēc finanšu grāmatvedības datu uzskaites un novērtēšanas, un pēc būtības ir uzņēmuma komercnoslēpums.

Kursu Vadības grāmatvedība mērķis – apgūt un izprast izmaksu iedalījumu, pašizmaksas aprēķinus un budžetu veidošanu. Izzināt informācijas sagatavošanu svarīgu lēmumu pieņemšanai, kas nodrošina uzņēmuma turpmāko attīstību. Uzzīmēt lēmumu pieņemšanas “koku”.

Lektore: Mg.oec., Mg.paed., Mg.agr. Anna Medne, BAT Finanšu vadības un grāmatvedības programmu direktore; pieredzes bagāta lektore finanšu un grāmatvedības jomā; praktizējoša grāmatvede – konsultante komercuzņēmumā.

MĀCĪBU PROGRAMMA:

 1. Ievads vadības grāmatvedībā.
 2. Izmaksu klasifikācija un raksturojums.
 3. Pilnas pašizmaksas kalkulācija.
 4. Mainīgo izmaksu pašizmaksas kalkulācija.
 5. Cenu kalkulācija un novērtēšana.
 6. Lēmumu pieņemšanas process.
 7. Lēmumu pieņemšana svarīgās izmaksās.
 8. Naudas līdzekļu plānošana.
 9. Operatīvās finanšu informācijas sagatavošana, analīze un plānošana uzņēmumā.
 10. Peļņu ietekmējošo faktoru noteikšana.
 11. Budžeta sastādīšanas pamatprincipi.
 12. Uzņēmuma budžeta plānošana un tā kontrole.

Kursu videoieraksts sastāv no trijām nodarbībām ar kopējo garumu ~ 9 h!

Kursu “Vadības grāmatvedība” ieraksts tika veikts no 2021. gada 21. oktobra līdz 11. novembrim.


Atšķirībā no studijā speciāli veidotiem un montētiem mācību video, šis ir dzīvs ieraksts no reāli notikušiem kursiem, kas nozīmē, ka Jums ir iespēja dzirdēt arī kursu dalībnieku uzdotos jautājumus un lektora sniegtās atbildes uz tiem.

Lektora sagatavotās prezentācijas un mācību materiāli pieejami lejupielādei PDF un word formātā.


Lai noskatītos kursus video formātā, Jums ir jāautorizējas.
Iegādājieties piekļuves paroles e-veikalā www.lid.lv, klikšķinot uz zemāk norādītās saites – Nopirkt.
NOPIRKT

Cena žurnālu un portāla abonentiem: €69+ PVN, pārējiem: €79+ PVN.

Ja jums ir jautājumi par iegādi, lūdzu, sazinieties ar Klientu servisu pa tālruni 67606110, vai e-pastu: lid@lid.lv